Alumniverhaal

"Mijn huidige functie is voor mij het beste van beide werelden: ik werk bij een creatieve en onafhankelijke non-for profit organisatie op projectbasis."

Lotje Paauwe deed de Bachelor en Master International Development Studies in Wageningen.

Goede coördinatie en communicatie zijn in mijn werk essentieel.

Lotje werkt vanuit Amsterdam voor een project van Butterfly Works in Pakistan. Dit is een sociale innovatie studio die samenwerkt met nationale en internationale ontwikkelingsorganisaties, overheden en bedrijven. Zij co-creëren innovatieve en duurzame concepten voor sociale vraagstukken vanuit de hele wereld.  De hoofdzakelijk educatieve en communicatie projecten vinden plaats in opkomende economieën met als doel  lokaal talent te ondersteunen en positieve veranderingen tot stand te brengen.

Sinds twee jaar worden in Pakistan thuiswerkende (ambachts-) vrouwen getraind zodat zij beter aansluiting kunnen vinden met de markt. Dit project past goed in deze context omdat Pakistan een van de grootste textiel producenten ter wereld is. Het is een land met ontzettende verfijnde ambacht en de nationale afzetmarkt is aanzienlijk. “Het is bijzonder dat alle partners van het project vanaf het begin betrokken zijn geweest. Dit maakt de kans van slagen - een verbeterde economische positie voor deze vrouwen - groot.”

Nu de meeste vrouwen zijn getraind is het doel voor het komende jaar om de link met de markt te verbeteren. Het is Lotjes baan het project succesvol uit te voeren. Vanuit Amsterdam stuurt ze de geplande activiteiten aan in zowel Nederland als in Pakistan. Hierbij is het belangrijk om altijd de planning en het budget in de gaten te houden. Ook is het nodig om af en toe van strategie te wijzigen omdat dingen in de praktijk vaak anders lopen dan van tevoren was gepland. Daarnaast rapporteert ze aan alle betrokken partijen in Nederland en Pakistan over het verloop van het project.

Het project team van Butterfly Works in Amsterdam bestaat uit ontwerpers, bedrijfskundigen, onderwijsspecialisten en nu dus ook een econoom. In Pakistan werken er nog ongeveer tien mensen op het project en via Skype, telefoon (Whattsapp) en email houdt zij contact met het lokale team.  En ongeveer een keer per kwartaal gaat ze ernaartoe op werkbezoek.

Het blijft wel een uitdaging om samen te werken met zoveel verschillende partners. “Het duurt even voordat alle neuzen dezelfde kant op staan. Je merkt echt dat goede coördinatie en communicatie essentieel zijn: daarom fungeer ik als een spin in het web.”

In Wageningen specialiseerde Lotje zich in de richting economie en ontwikkeling. Ze schreef haar masterscriptie over de gevolgen van het vergroten van marktvrijheden op ongelijke handelsrelaties tussen Europa en Afrika. Tijdens haar opleiding heeft ze zowel macro- als micro-economie bestudeerd en in haar latere werk heeft ze meer bedrijfseconomisch leren kijken, een combinatie die haar nu nog van pas komt: “In mijn huidige werkzaamheden is een combinatie van deze drie belangrijk om zowel de situatie van vrouwen in rurale gebieden te begrijpen en te kunnen bedenken hoe hun werk op de nationale en internationale markt kan worden aangeboden.”

Advies voor toekomstige studenten: “Ontwikkelingsstudies aan Wageningen University is een brede studie die je kennis laat maken met veel verschillende aspecten en disciplines. Probeer te zoeken naar die onderwerpen die je interesseren. Als je die niet binnen Wageningen kan vinden volg dan een vak aan een andere universiteit. Zo heb je later een toegepast vakkenpakket dat als goede voorbereiding dient voor de werkzaamheden die je wilt gaan doen.”

Terug naar Na je studie