Alumniverhaal

"Mijn werk is erg divers – ik moet coördineren, meedenken over strategieën en praktisch werk uitvoeren."

Lisanne deed in Wageningen zowel de bachelor als master International Development Studies.

Neem alle kansen aan om in een ander land ervaring op te doen. Daar leer je pas echt je eigen interesses en sterke punten kennen.

Nu werkt ze voor UTZ Certified in Nederland als trainee bij het starten van het nieuwe Hazelnoot Programma in Turkije. UTZ is een organisatie die door middel van onder andere certificering en traceerbaarheid duurzame landbouw de norm wil maken. Naast koffie, cacao en thee wil UTZ de hazelnootindustrie verduurzamen. Daarom proberen zij in Turkije de opbrengsten voor hazelnootproducenten te verhogen en richten zij zich ook op het verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden. Zo zijn de arbeids- en leefomstandigheden voor seizoenarbeiders niet altijd goed, omdat de seizoenarbeiders enkele maanden rondreizen om te oogsten en voor veel verschillende boeren is het vinden van oplossingen lastig. Een gezamenlijke aanpak door bedrijven, boeren en de overheid in verschillende productiegebieden is daarom nodig. Lisanne werkt mee in de coördinatie van dit nieuwe programma. Daardoor werkt ze aan veel verschillende onderwerpen en met veel verschillende collega’s. Enkele voorbeelden zijn het ontwikkelen van de strategie over kinderarbeid, het schrijven van de nieuwsbrief voor bedrijven en het organiseren van teambijeenkomsten.

“Ik vind het leuk dat ik mag meedoen met het opzetten van een nieuw programma. Ik werk samen met alle afdelingen binnen UTZ om te zorgen dat dit programma een plek krijgt binnen de organisatie. Niet alleen is mijn werk erg divers – ik moet coördineren, nadenken over strategieën en praktisch werk uitvoeren – maar tegelijkertijd leer ik ook veel over de hazelnootindustrie.”

Lisanne heeft zowel de bachelor en master International Development Studies in Wageningen afgerond als een master in ‘International Economics and Business’ in Utrecht. Hierdoor heeft ze meer geleerd over de link tussen ontwikkeling en handel, twee zaken die volgens haar nauw met elkaar verbonden zijn. Ze kwam bij UTZ terecht via een eerdere stage die ze deed tijdens haar master. Ze verrichte toen een verkennend onderzoek over de hazelnootindustrie in Turkije. Uit haar opleidingen heeft ze vooral inzicht gekregen in macro-economische processen. Daarnaast was het schrijven van verschillende essays erg nuttig: “dan leer je problemen in hun lokale context te plaatsen in plaats van ze alleen vanuit je eigen achtergrond te bekijken.”

Aan toekomstige en huidige studenten een wijze raad: “neem alle kansen aan om in een ander land ervaring op te doen. Doe een stage en scriptie onderzoek in het buitenland; daar leer je pas echt waar je interesses en sterke punten liggen en wat de docenten in hun colleges bedoelden.”Terug naar Na je studie