Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op de tien meest gestelde vragen over de Bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning.

Hoe is de balans tussen theorie en praktijk (practica en colleges) opgedeeld binnen de opleiding?

In de opleiding werken we met verschillende werkvormen, afgestemd op de leerdoelen van de vakken en afhankelijk van het onderwerp. Je volgt hoorcolleges, werkt individueel of in groepjes aan projecten, je gaat op excursie, volgt practica of schrijft individueel aan een paper of werkstuk. Ongeveer de helft van de uren is gereserveerd voor zelfstudie, in de bibliotheek, thuis op je kamer of om zelfstandig aan je practicum te werken. In het eerste jaar zal je relatief veel theoretische vakken volgen. Bij een groot deel van deze vakken zijn ook practica opgenomen. Naarmate je verder in de studie komt, doorloop je naast de theoretische vakken verschillende ontwerp- of planningsstudio’s. Dit zijn intensieve practica. De balans tussen theorie en praktijk varieert dus gedurende de opleiding, maar relatief veel practica zijn in de opleiding opgenomen.

Is de studie Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning technisch?

Het object van studie voor deze opleiding is het landschap. Het landschap is complex en komt tot stand door een grote diversiteit aan factoren, die zowel betrekking heeft op de natuurwetenschappen als de sociale wetenschappen ligt. Je krijgt een beperkte hoeveelheid wiskunde om ecologische en hydrologische processen te begrijpen. Natuur- en scheikunde komen alleen zijdelings aan de orde. In de vrije keuze ruimte van je studie kan je zelf een keuze maken of je je technisch of juist sociaalwetenschappelijk wilt profileren.

Kom je in je eerste studiejaar al in aanraking met de specialisaties Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning?

Jazeker. Je begint het eerste jaar met het vak Integrated Studio 1, waarin je kennismaakt met de twee werkvelden. Ook komen de verschillen tussen landschapsarchitectuur en planning in andere vakken terug, zoals in Theory and Methodology in periode drie. Ook zijn er aan het einde van het eerste jaar twee studio’s opgenomen: een ontwerpstudio en een planningsstudio. Deze vakken bereiden je onder andere voor op de keuze tussen de twee majors.

Wat is een ‘studio’?

Een studio is een speciaal vak waarin je leert ontwerpen aan de hand van fictieve of actuele vraagstukken in de samenleving. Voor de bachelor- en masteropleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning is er een eigen atelierruimte waarin studio’s gegeven worden. Tijdens de meeloopdagen en open dagen is deze ruimte opengesteld, dus kom gerust eens een kijkje nemen.

Moet ik goed kunnen tekenen en moet ik (al) heel creatief zijn?

Voor de major landschapsarchitectuur hebben we een goede tekendocent die de studenten veel vaardigheden bijbrengt op het gebied van tekenen. Enige aanleg voor tekenen is voor deze major van belang. Om te kunnen ontwerpen moet je ook over creativiteit beschikken. Je geeft vorm aan het ‘levende landschap’ door een combinatie van ‘meebewegen’ en ‘toevoegen’. Omdat je bomen en planten niet alles kunt laten doen wat je misschien zou willen moet je leren mee te bewegen met de natuurlijke eisen die beplanting vraagt. Maar omdat je niet alleen met beplanting werkt maar ook met huizen, straten en bijvoorbeeld verlichting; kun je ook vormen en ervaringen toevoegen. Juist de combinatie van deze twee vormen van creativiteit maakt de landschapsarchitectuur bijzonder.

Kan ik in mijn vrije ruimte ook vakken volgen bij andere leerstoelgroepen zoals ecologie, hydrologie of communicatiewetenschappen?

Wageningen University biedt een enorme variatie aan kennis op het gebied van ‘life sciences’ aan. De universiteit biedt 51 verschillende minors aan, daarnaast kun je ook zelf een voorstel doen voor de invulling van je vrije keuzeruimte. Kan ik een deel van mijn studie in het buitenland doen? In je derde studiejaar volg je 30 credits (vijf maanden) aan vrije keuzevakken. Deze vakken kun je ook in het buitenland volgen. Het is verstandig om je plan in de loop van het tweede jaar aan een studieadviseur voor te leggen, want je kunt de vakken alleen in je pakket opnemen als de examencommissie daarmee instemt.

In welke opzichten verschilt de bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning met studies als Sociale Geografie en Planologie in Utrecht en Amsterdam?

Het antwoord op deze vraag staat hier uitgebreid beschreven op onze website.

In welk opzicht verschilt Landschapsarchitectuur van soortgelijke studies als Tuinarchitectuur en Stedenbouwkunde?

Stedenbouwkunde richt zich op het stedelijke gebied, terwijl landschapsarchitectuur zich richt op het zogenoemde metropolitane landschap. Dit metropolitane landschap is het rurale-urbane gebied dat gevormd is door de complexe wisselwerking tussen natuurlijke en sociale factoren. Tuinarchitectuur is ouder dan de landschapsarchitectuur en veel principes en inspiratie komt dan ook nog uit de tuinarchitectuur. Omdat het landschap zoveel groter is dan een gemiddelde tuin kan het niet alleen worden ontworpen met planten, bestrating en bomen. Ook is lang niet altijd duidelijk wie de eigenaar is van het landschap (dat zijn we in veel gevallen ‘met z’n allen) en dus kun je je ontwerp niet uitsluitend afstemmen op de wensen van die ene eigenaar, zoals dat bij de tuin wel het geval is.

Welke verschillende masters kan ik doen met mijn bachelor diploma in Landschapsarchitectuur of Ruimtelijke Planning?

Na het behalen van je bachelor diploma Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning ben je onvoorwaardelijk toelaatbaar tot onderstaande opleidingen aan de Wageningen Universiteit:

Daarnaast ben je (via een schakelprogramma of de minor die je gevolgd hebt) ook toelaatbaar tot diverse MSc opleidingen aan andere universiteiten.

Hoeveel kans op een baan heb ik als ik ben afgestudeerd?

Het vakgebied is heel specifiek, wat het gemakkelijker maakt om een baan te vinden. Ruimtelijke planologen en landschapsarchitecten zijn altijd nodig om invulling te geven aan veranderingen in het landschap. Naast ontwerpbanen komen onze afgestudeerden terecht in beleid, advies, management en onderzoek. Met een degelijke academische opleiding als deze leer je vooral kritisch en zelfstandig te zijn, Hierdoor ben je breed inzetbaar.

Terug naar BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning