Alumniverhaal

Alumna Isabelle Vries - MSc Landscape Architecture and Planning

Nadat Isabelle Vries haar opleiding aan Wageningen University afrondde, kwam ze al snel terecht in het Rotterdamse havengebied. Daar groeide ze door tot gebiedsontwikkelaar in de stadshavens van Rotterdam. Het deelgebied Waalhaven Oost staat nu onder haar verantwoordelijkheid. Ze werkt aan de inrichting en de ontwikkeling van dit deel van het havengebied. Daar komt veel bij kijken, omdat er veel werk te verzetten is en omdat er veel verschillende belangengroepen zijn. Daar ziet Isabelle een prachtige uitdaging in.

De haven is groot en dynamisch, daarom is het ook zo interessant!

“Waalhaven Oost is een oud havengebied aan de rand van de gemeente, grenzend aan een woongebied. Het terrein was bezig te verloederen. We zijn nu aan het ingrijpen zodat er weer een hoogwaardige werklocatie komt voor Rotterdam. We proberen het gebied op te waarderen, zodat het weer interessanter wordt voor bedrijven. Het gaat in dit gebied om economie en werk, maar ook zeker om het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, zodat ook omwonenden het gebied interessanter gaan vinden. De haven is spectaculair en moet weer beleefd worden in de stad. De toekomstvisie is een in de stad geïntegreerd modern havengebied”.

Het omvormen van een dergelijk verouderd haventerrein heeft heel wat voeten in de aarde. Er zijn namelijk vele belangengroepen. “Denk aan de gemeente Rotterdam, het havenbedrijf, bedrijven, klanten, omwonenden, overheden en groeperingen op gebied van milieu en veiligheid. Met al deze groepen moet rekening worden gehouden en worden gecommuniceerd”. Daarin zit een grote uitdaging. “Kijk, je kunt in een weiland gaan bouwen, en dan ben je zo klaar. Maar om een bestaand terrein met bestaande bedrijven en bestaande belangengroepen om te vormen, dat is een stuk ingewikkelder. Je moet altijd bij je hedendaagse beslissingen de langetermijnvisie in de gaten houden: de stip moet op de horizon blijven”. Isabelle heeft meegeschreven aan het masterplan “Havenplan 2020”: een overkoepelende langetermijnvisie.

Uiteindelijk moet Waalhaven Oost een soort overgangsgebied worden naar de aangrenzende woonwijken. Een maritieme boulevard wordt het ook wel genoemd. Langs deze boulevard komen kantoren voor maritieme diensten en technologische bedrijven. De voorzieningen en de infrastructuur zullen aanzienlijk worden verbeterd: er wordt onder andere gedacht en gewerkt aan beter openbaar vervoer, betere wegen en nieuwe wandel- en fietsroutes. Daar heeft niet alleen de haven baat bij, maar ook de omwonenden profiteren. Dat verstevigt de relaties tussen haven en stad: een belangrijke stap bij de integratie van de haven in de stad.

Het volledige project zal zo’n 20 jaar in beslag nemen. “Dat komt doordat je met bestaande bedrijven te maken hebt. Ook infrastructuurprojecten vreten behoorlijk wat tijd. Alles moet in fases gaan, omdat je niet alles in één keer op de schop kunt nemen. Het is niet één project, maar het zijn er velen. We zijn er nu mee aan het werk, maar we zullen daar de komende 20 jaar nog wel zoet mee zijn. Er komt veel bij kijken. De haven is groot en dynamisch: er is altijd wel iets te doen en dingen zijn nooit af. Daarom is het ook zo interessant”.


Terug naar Na je studie