Studieprogramma - BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning is een driejarig programma (180 ECTS of credits). Je begint de studie met een inleidend jaar, waarin je kennis maakt met factoren die bepalend zijn voor verandering in het landschap. Je volgt vakken als geologie, hydrologie, ecologie en sociale geografie. Daarnaast maak je kennis met de grondbeginselen van de landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Er is een evenwichtige balans tussen natuurwetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke vakken. Aan het eind van het tweede jaar kun je kiezen uit twee majors: ‘Landschapsarchitectuur’ of ‘Ruimtelijke Planning’. De eerste helft van het derde jaar is vrij geroosterd voor vrije keuzevakken of een minor. Deze minor kun je ook aan andere universiteiten volgen.

Jaar 1

Het eerste studiejaar van de BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (60 studiepunten) is inleidend en oriënterend. Je begint met een inleidend vak in landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Je leert vaardigheden die je nodig hebt als omgevingsdeskundige. Je krijgt vakken over ecologie, bodem, water en geografie. Je gaat op excursie door de verschillende landschappen van Nederland en aan het einde van je eerste jaar pas je voor het eerst al deze kennis toe in ontwerp- en planningsstudio's.

Opbouw van de studie

Jaar 2

In het tweede jaar, en in de tweede helft van het derde jaar (samen 90 studiepunten) ga je dieper in op de rol van de ontwerper en de planner. Maar je leert ook meer over economie, politiek, psychologie en geschiedenis van het landschap. Je krijgt methodische vakken over wiskunde, statistiek en het opzetten van een onderzoek. Na het eerste studiejaar kies je voor een specialisatie, ofwel een major, die het beste bij je past. Je kunt hierbij kiezen tussen de major landschapsarchitectuur en de major ruimtelijke planning. Beide majors hebben een eigen invulling van het studieprogramma.

Opbouw van de studie

Jaar 3

In het eerste semester van jouw derde jaar staat de vrije keuze centraal. In je vrije keuze kijk je over de grenzen van je eigen vakgebied heen. Je kunt je bijvoorbeeld verdiepen in een onderwerp waar je tijdens je studie in geïnteresseerd bent geraakt of je voorbereiden op een Masterstudie. Je kunt de vrije keuze binnen en buiten Wageningen volgen en zelfs in het buitenland via een Erasmus uitwisseling. Wageningen University biedt diverse minoren aan. Na de vrijekeuzevakken rond je aan het einde van je derde jaar je BSc thesis af.

Opbouw van de studie

Majors

Major Landschapsarchitectuur

De major Landschapsarchitectuur richt zich op de vorm en betekenis van het landschap en het ontwerp van het landelijk en het stedelijk gebied. Je maakt kennis met de grondslagen van de architectonische vormleer en de ontwerpmethodiek. De beplantingsleer is hier een onderdeel van. Je leert in een reeks design studio's stap voor stap hoe je een landschapsarchitectonisch ontwerp maakt. Ook verdiep je je in de geschiedenis van kunst, architectuur en landschapsarchitectuur. Je sluit de bacheloropleiding af met een individueel werkstuk, waarin je deze kennis toepast.

Major Ruimtelijke Planning

De major Ruimtelijke Planning richt zich op het beheersen en sturen van nieuwe interventies in het landschap om aan de diversiteit aan wensen van de maatschappij te voldoen. Je houdt je dus zowel bezig met de sturingsopgave als de inrichtingsopgave van het landschap. Je combineert je kennis van het landschap met je kennis van mens en maatschappij om tot een resultaat te komen waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Communicatie en projectmanagement spelen daarom ook een belangrijke rol bij ruimtelijke planning. Ook hier sluit je de bacheloropleiding af met een individueel werkstuk.