Major Teelt en Ecologie - Plantenwetenschappen

Wat houdt het in?

Door de snelle groei van de wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel. Door de afnemende beschikbaarheid van water, voedingsstoffen en fossiele brandstof is er steeds meer vraag naar high-tech tuinbouw, en naar duurzame (biologische) landbouwsystemen. Nederland speelt hierbij een belangrijke rol. Twee van de door de regering aangewezen topsectoren die zeer belangrijk zijn voor de Nederlandse economie gaan over planten: Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Als jij hier aan wilt meewerken, dan ga je voor voortdurende vernieuwing, gebaseerd op kennis van planten en technische ontwikkelingen gecombineerd met ICT, logistiek, kennis van productkwaliteit en begrip van consumentengedrag. De basis ligt bij plantenfysiologie, natuurkunde, ecologie, markt- en bedrijfskunde.

Wat leer je?

Je leert de ins en outs kennen van de groei van een gewas, welke organismen er in gewassen voorkomen en wat voor invloed ze op elkaar en op het gewas uitoefenen, en je krijgt inzicht in mogelijkheden om teelt en opbrengst op een duurzame manier te optimaliseren. Als je weet dat landbouw overal is, en dat er steeds meer mensen gevoed moeten worden met behoud van zoveel mogelijk natuur, dan realiseer je je dat er wereldwijd veel vraag is naar mensen in dit vakgebied. Mensen met kennis van traditionele systemen en daarnaast van moderne landbouw en kastechnologie. Je ontwikkelt een kritische houding en leert ogenschijnlijk ver uiteenlopende vakgebieden met elkaar te verbinden.

Na je BSc kies je in de MSc eerst vakken die een basis leggen voor de specialisatie die je aanbrengt in je academische stage en master thesis. Daarin zul je ervaren dat alhoewel de te bestuderen onderwerpen in Nederland, Europa of de tropen uiteenlopend zijn, de onderliggende principes vaak verrassend gelijk zijn.

Loopbaanperspectief

Met je diploma op zak kun je wereldwijd aan de slag als onderzoeker, expert, manager of adviseur/ consultant, in het bedrijfsleven, op een instituut, een universiteit  of proefstation, of bij branche- en belangenorganisaties. Bedrijven waar plantenwetenschappers met deze achtergrond werken zijn vaak internationaal en beslaan de hele keten van primaire productie van gewassen tot verwerking, kwaliteitscontrole en export.

Mogelijke werkgevers zijn:

Handel en logistiek:

Internationale onderzoekscentra:

Bedrijfsleven:

Onderzoek, advies, beleid