Iets studeren met biologie

Als je geïnteresseerd bent in biologie ligt de studie Biologie natuurlijk voor de hand. Maar als je bijvoorbeeld alléén de planten of alléén de dieren interessant vindt, dan past een andere opleiding wellicht beter bij je. Studies met een biologische inslag zijn er volop, dus kijk hieronder maar eens welke goed bij jou past.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Hoe ziet die wereld van de biologie nou eigenlijk in elkaar?

Opleidingen met Biologie

De opleiding in het kort

Animal Sciences (Dierwetenschappen)

Introductie

Dierwetenschappen is de studie naar het biologisch functioneren van dieren in onze samenleving. Deze dieren houden we voor onze voedselvoorziening, om ons gezelschap te houden, voor natuurbehoud of ter educatie en recreatie. Hoe kun je met kennis van alle biologische processen in en rondom een dier het welzijn en de gezondheid van een dier verbeteren? De opleiding besteedt aandacht aan onderwerpen zoals dierbiologie, celbiologie en gedragsbiologie.

Beroepen

Eén op de vijf werkt na de master in het bedrijfsleven in een technische, commerciële of leidinggevende functie. Er zijn ook veel onderzoeksbanen. Bij overheden (provincies, landelijk, Europese Unie) werken dierwetenschappers om bijvoorbeeld wetgeving te ontwikkelen op het gebied van dierenwelzijn en milieubescherming. Een klein deel van de dierwetenschappers werkt (een tijd) in het buitenland, in het kader van ontwikkelingssamenwerking, als onderzoeker of vanuit het bedrijfsleven.

Biologie

Introductie

Je leert het leven begrijpen over de totale breedte van de biologie. Dat doe je door te kijken naar zaken als groei, ontwikkeling, ecologie en evolutie. Je onderzoekt hoe-en-waarom-vragen met betrekking tot cellen, organismen en hele ecosystemen en relaties tussen organismen en hun omgeving.

Beroepen

Biologen zijn op veel verschillende terreinen inzetbaar. Vlak na de master, vindt bijna tweederde van de Wageningse biologen een functie binnen het onderzoek. Dat aantal neemt in de 15 jaar na afstuderen af tot ongeveer 25%. Het aantal mensen dat een functie vindt binnen het bedrijfsleven neemt dan toe. Je kunt ook in het onderwijs gaan werken of als deskundige bij (buitenlandse) overheden of particuliere organisaties.

Biotechnologie

Introductie

Een voorbeeld dat met biologie te maken heeft, is het onderzoek naar geneeskundige stoffen die sponzen produceren. De hoeveelheden van deze stoffen zijn zo klein dat geprobeerd wordt de sponzen te kweken in zogenaamde bioreactoren. Dit vergt zoekwerk naar de perfecte omstandigheden in de natuur, waaronder de sponzen kunnen groeien. Welke biologische processen liggen eraan ten grondslag?

Beroepen

De eerste baan betreft vaak een (promotie)onderzoek. Een op de drie begint direct als technologisch expert in het bedrijfsleven. Na verloop van tijd blijft ongeveer een derde van alle afgestudeerden werkzaam in puur onderzoek. De rest werkt dan in een vaktechnische ingenieursfunctie of in een management- en/of beleidsfunctie. Bedrijven waar biotechnologen terechtkomen zijn bijvoorbeeld DSM, Unilever en Heineken.

Bos- en Natuurbeheer

Introductie

Ieder natuurgebied heeft zijn eigen ecosystemen. Het evenwicht in een ecosysteem is afhankelijk van enorm veel factoren. Bij het beheer van natuur is het van belang kennis te hebben van de werking van ecosystemen en hun stabiliteit. Dit leer je tijdens de opleiding Bos- en Natuurbeheer.

Beroepen

Je wordt opgeleid tot onderzoeker, beleidsmedewerker of projectleider om zo te helpen aan het verbeteren van onderzoek, beleid en beheer van bos en natuurgebieden overal ter wereld.

Plantenwetenschappen

Introductie

Bij Plantenwetenschappen leer je hoe biologische processen in planten nuttig kunnen zijn voor de mens. Denk hierbij aan bloemen, voedsel voor mens en dier, biobrandstof, vezels en farmaceutische mogelijkheden. Bovendien vervullen planten een sleutelrol bij thema's zoals gezonde voeding, het omgaan met natuurlijke bronnen en de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering.

Beroepen

Wanneer je de bijhorende master afgerond hebt is er vanuit het bedrijfsleven momenteel een grote vraag naar plantenwetenschappers. De meeste afgestudeerden worden onderzoeker of vaktechnisch specialist, maar je kunt ook een beleidsfunctie krijgen, adviseur worden of het onderwijs in gaan.

Voeding en Gezondheid

Introductie

Bij Voeding en Gezondheid leer je alles over hoe het menselijk lichaam werkt. De biologie van de mens komt dus uitgebreid aan bod, op alle niveaus (lichaam, organen, weefsels, cellen en genetisch materiaal). Maar je kijkt ook naar andere aspecten om precies te achterhalen hoe voeding invloed heeft op onze gezondheid.

Beroepen

Een logische stap na de bachelor is het volgen van de master Nutrition and Health. Veelvoorkomende functie daarna zijn: Voedingsonderzoeker, voedingskundige, promovendus (AIO), postdoctoraal onderzoeker, epidemioloog, toxicoloog, project medewerker/manager, adviseur gezondheidsbevordering, beleidsmedewerker of zelfstandig adviseur.