Afstuderen

Op deze website vind je alle informatie rondom het afstuderen aan Wageningen University & Research.

Afstudeerproces

1. Wanneer je aan de eisen van je examenprogramma hebt voldaan, stelt Osiris vast dat je voldoet aan de minimale eisen om te kunnen afstuderen.

2. Je ontvangt een automatisch verzonden e-mail waarin staat dat je potentieel bent afgestudeerd. Het afstudeerproces wordt opgestart.

3. Als je nog niet wilt afstuderen, bijvoorbeeld omdat je nog een extra vak hebt opgenomen in je programma, moet je binnen 3 werkdagen (m.u.v. juli en augustus) een verzoek doen om je afstuderen uit te stellen (zie onderaan de pagina).Als je dit doet, wordt je diploma-aanvraag niet naar de examencommissie doorgestuurd. Als je nu al weet dat je uitstel moet aanvragen, kun je dat meteen regelen door een e-mail te sturen naar het Student Service Center.

4. Je diploma-aanvraag wordt naar de examencommissie gestuurd. Halverwege de volgende maand gaat de examencommissie je afstuderen officieel vaststellen en gaat bepalen of je cum laude afstudeert. Je wordt hierover automatisch geïnformeerd per e-mail. Als je laatst behaalde cijfer wordt ingevoerd in Osiris de laatste dag van de maand waarin je je laatste vak hebt behaald zal je afstuderen in de vergadering van de examencommissie van de maand erop pas definitief worden beoordeeld.

5. Uitschrijven

Het is belangrijk om uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin je voldoet aan de eisen van je examenprogramma (zie punt 1) een verzoek tot uitschrijving in te dienen via Studielink. Je laatste cijfer hoeft hiervoor nog niet geregistreerd te zijn in Osiris. Kies voor "afstuderen" als reden van uitschrijving in Studielink. Je verzoek tot uitschrijving wordt pas afgehandeld nadat je daadwerkelijk bent afgestudeerd, dus als je niet afstudeert word je ook niet uitgeschreven. Het tijdig indienen van een verzoek is van belang omdat je mogelijk recht hebt op restitutie van een deel van je collegegeld. Voor meer informatie.

Let op! Uitschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk!
Je moet zelf bij DUO jouw studiefinanciering en OV stopzetten. Het recht op studiefinanciering en OV vervalt op de uitschrijfdatum. Zorg er dus voor dat je dit voor de uitschrijfdatum doet.

Voorbeeld:
 Heb je een verzoek gedaan om te worden uitgeschreven per 1 januari via studielink, dan moet je ook voor die datum bij DUO jouw studiefinanciering en OV per 1 januari stopzetten.

Wat is je afstudeerdatum?

- Als je laatste cijfer een cursorisch vak is en je hebt goedgekeurde electives*, dan is je afstudeerdatum de laatste vrijdag van de toetsperiode. Het tijdig indienen van een verzoek tot uitschrijving is van belang omdat je mogelijk recht hebt op restitutie van een deel van je collegegeld. Ga naar 'huidige studenten' voor meer informatie.

- Als je laatste cijfer een niet-cursorisch vak is (bijvoorbeeld je thesis of stage) en je hebt goedgekeurde electives*, dan is de afstudeerdatum de datum dat je alle onderdelen van het assessment volledig hebt afgerond. Dit wil zeggen:

· Indien je op de datum van het eindgesprek alle onderdelen hebt afgerond, wordt de datum van het eindgesprek je afstudeerdatum

· Indien je het laatste onderdeel later dan het eindgesprek inlevert, wordt de inleverdatum van het laatste onderdeel je afstudeerdatum

Het tijdig indienen van een verzoek tot uitschrijving is van belang omdat je mogelijk recht hebt op restitutie van een deel van je collegegeld. Ga naar 'huidige studenten' voor meer informatie.

- Als al je cijfers geboekt zijn, maar je hebt geen goedgekeurde electives*, dan wordt je afstudeerdatum de datum waarop je examenprogramma goedgekeurd wordt.

* Let op: Ook als je geen electives hebt opgenomen in je examenprogramma moet je toch goedkeuring aanvragen!

** Als je laatst behaalde cijfer wordt ingevoerd in Osiris NA de laatste dag van de maand waarin je je laatste vak hebt behaald zal je afstuderen in de vergadering van de examencommissie van de maand erop pas definitief worden beoordeeld.

  • Zolang je uitstel van afstuderen hebt aangevraagd, studeer je niet af. Je afstudeerdatum wordt de datum waarop je via e-mail aangeeft alsnog te willen afstuderen.

    Let op: Doe je dit na 31 augustus, regel dan op tijd je her-inschrijving voor het nieuwe academisch jaar in Studielink, anders kun je niet afstuderen.

Diploma uitreikingen

Het schema voor de BSc en MSc uitreikingen vind je op de pagina agenda academisch jaar.

Het diploma wordt alleen uitgereikt aan de student indien aan alle financiële verplichtingen jegens de universiteit is voldaan.

SSC informeert afgestudeerde BSc studenten per e-mail aan welke uitreiking je kunt meedoen of op welke alternatieve wijze je je diploma kunt ontvangen.

Voor afgestudeerde MSc studenten wordt een zaakproces MSc Graduation Ceremony gestart waarin je je kunt aanmelden voor een uitreiking. Je moet het zaakproces indienen in Osiris Student om mee te kunnen doen. Als je hebt ingevuld niet mee te willen doen, dan ontvang je per e-mail de informatie over het ontvangen van je diploma.

Deelnemers aan de BSc uitreikingen mogen maximaal 4 gasten meenemen. Deelnemers aan de MSc uitreikingen mogen maximaal 6 gasten meenemen.

Uitstel van afstuderen aanvragen

Osiris bepaalt aan de hand van je behaalde studieresultaten wanneer je voldoet aan de eisen van je goedgekeurde examenprogramma. Op dat moment wordt automatisch de diploma-aanvraag opgestart. Standaard doet Osiris dit bij 180 ECTS in de BSc en 120 ECTS in de MSc.

Als je op dat moment nog niet wilt afstuderen, moet je zelf uitstel van afstuderen aanvragen. Dit is aan de orde wanneer je méér dan het verplichte aantal studiepunten (BSc 180 / MSc 120) in je examenprogramma hebt opgenomen. Je moet uitstel van afstuderen aanvragen als je nádat je voldoet aan de voorwaarden van je goedgekeurde examenprogramma een vak wilt volgen dat niet verplicht is binnen het examenprogramma.

Dat kun je onder anderen controleren in je Study Progress Overview. Er staat dan Yes achter elk onderdeel.

Summary of Progress (ECTS)
Study programme Minimum credits to be obtained Credits obtained Passed
Basic Programme 180.0 181.0 Yes
Total 180.0 181.0 Yes

Of volg de vragen in dit schema.

Als je twijfelt of het nodig is om uitstel aan te vragen, neem dan contact op met SSC.

Uitstel aanvragen moet binnen 3 werkdagen, m.u.v. juli en augustus

Zodra je zeker weet dat je na het voldaan aan de minimale eisen van je goedgekeurde examenprogramma nog een ander vak wilt gaan volgen, dan kun je alvast uitstel aanvragen. Mail uiterlijk binnen de eerste 3 werkdagen nadat je de e-mail hebt ontvangen dat je potentieel bent afgestudeerd, naar het Student Service Center en vermeld voor welke opleiding je uitstel van afstuderen wilt aanvragen. Je diploma-aanvraag wordt dan niet doorgestuurd naar de examencommissie.

In juli en augustus moet je uiterlijk op dezelfde dag van ontvangst van de Potentially Graduated e-mail uitstel aanvragen. Als je dit al eerder weet, dan is het verstandig om direct uitstel aan te vragen.

Let op! Als je uitstel aanvraagt, ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van het afstuderen op het moment dat je wel wilt afstuderen! Als je dit na 31 augustus doet, regel dan op tijd je herinschrijving voor het nieuwe academisch jaar in Studielink, anders kun je niet afstuderen. Op het moment dat je wel wilt afstuderen, dan moet je een e-mail sturen naar het Student Service Center.

Je officiële afstudeerdatum wordt de datum dat je de e-mail verstuurt. Dit betekent dat je in de maand waarin je de e-mail verstuurt nog collegegeld moet betalen.