Commissie Activiteiten Support (CAS)

CAS beoordeelt aan de hand van het CAS-reglement of de aanvraag van een organisatie in aanmerking komt voor financiële ondersteuning en voor welk bedrag. Activiteiten die voor ondersteuning in aanmerking komen, moeten vormend van karakter zijn, openbaar en toegankelijk voor alle (PhD-)studenten van Wageningen University.

De Commissie Activiteiten Support (CAS), is een commissie van het College van Bestuur van Wageningen University. De commissie bestaat uit studenten, en vormt een afspiegeling van de Wageningse studentengemeenschap. CAS beoordeelt aan de hand van het CAS-regelement of de organisatie in aanmerking komt voor financiƫle ondersteuning.

De activiteiten zijn vormend van karakter, hebben een culturele of maatschappelijke meerwaarde en worden zo goedkoop mogelijk gerealiseerd.

Voorbeelden van activiteiten die ondersteuning ontvangen zijn:

Er gelden termijnen en procedures voor aanvragen, toekennen, rapporteren en uitbetalen. De voorwaarden en een overzicht van de te compenseren kosten zijn te vinden in het reglement. Voor het indienen van een aanvraag moet het aanvraagformulier gebruikt worden.