Elders gevolgde vakken opnemen in je examenprogramma

Als je een minor of losse vakken aan een andere universiteit dan Wageningen University & Research hebt gevolgd is het mogelijk om (een deel van) deze behaalde vakken op te nemen in de electives van je WU examenprogramma.

Heb je vakken of een minor op een andere universiteit gevolgd met een Erasmus+ grant?

Kijk dan op deze pagina welke stappen je moet doorlopen

Hoe voeg je de vakken behaald buiten WUR toe aan je electives?

Doorloop alle onderstaande stappen. Het verwerken van je resultaten duurt ongeveer drie weken. Tijdens vakanties kan dit nog iets langer duren. Regel dit dus op tijd.

1. Voeg de vakken die je wil toevoegen aan je electives toe in de Osiris PlanApp samen met je ingevulde “Electives Motivation Form” en laat deze goedkeuren door je studieadviseur en de examencommissie.

2. Als je je vakken bij de andere universiteit (Nederlands of buitenlands) hebt afgerond vraag dan een Engelstalig Transcript of Records op. Je kunt het Transcript of Records op verschillende manieren aanleveren:

· Een originele hard copy met stempel en handtekening, of

· De administratie van de andere universiteit e-mailt een PDF van jouw transcript direct naar ssc@wur.nl of naar erasmus.studentexchange@wur.nl als je via Erasmus Exchange bent gegaan.

3. Nadat je cijfers zijn ingevoerd vragen we je om te controleren of de vakken onder het kopje Electives staan op je "Study Progress Overview" (Studie Voortgangs Overzicht) met daarbij het woord approved of goedgekeurd. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact op met je studieadviseur, mogelijk moet je zo snel mogelijk goedkeuring regelen in de PlanApp voor de vakken die je wil laten meetellen in je examenprogramma.