Harde Knip

De harde knip houdt in dat je pas kunt starten met je masteropleiding, wanneer je je bacheloropleiding hebt afgerond. Op deze pagina vind je informatie over de regels van de ‘Harde knip’ en de mogelijke gevolgen ervan voor jouw studieplanning. Wil je meer informatie over de gevolgen voor je studieplanning, dan kun je terecht bij jouw studieadviseur.

Vragen en antwoorden Harde knip

1. Wat houdt de harde knip in?

De harde knip houdt in dat je pas kunt beginnen met je masteropleiding nadat je je bacheloropleiding hebt afgerond. Je bacheloropleiding is afgerond als je voor alle vakken van je goedgekeurde bachelor-examenprogramma een voldoende resultaat hebt behaald en dit is vastgesteld door de examencommissie.

Als hoofdregel bij de harde knip geldt dat alle vakken waarvoor je je voor het tentamen hebt aangemeld via Osiris en waarvan de toetsdatum ligt vóór je bachelorexamendatum behoren tot je bachelor opleiding. Het is niet de bedoeling dat je tijdens je bachelor al vakken volgt van de gewenste master vervolgopleiding; ook niet om ‘uit te proberen’.

Je bachelor-examendatum is:

· de laatste toetsdatum; óf, als de datum waarop je examenprogramma is goedgekeurd later ligt dan de laatste toetsdatum

· de datum van goedkeuring van het bachelor-examenprogramma.

De toetsdatum van een vak is standaard de laatste vrijdag van de periode waarin het vak wordt aangeboden, maar als het tentamen in werkelijkheid eerder plaatsvindt, dan kan ook de werkelijke datum als toetsdatum worden vastgelegd. Als het resultaat van een vak is opgebouwd uit meerdere deelresultaten (bijvoorbeeld een verslag en een tentamen) en je rondt het laatste onderdeel af ná de standaard toetsdatum dan geldt de dag waarop je het laatste onderdeel afrondt als toetsdatum.

Let op! Bij de overgang naar een nieuw collegejaar geldt dat alle cijfers die vóór 1 september zijn behaald ook moeten zijn ingevoerd in Osiris vóór 1 september!

2. Voor wie geldt de harde knip?

De harde knip geldt voor alle Wageningse bachelor-studenten, ook als zij een pre-masterprogramma volgen, ongeacht wanneer ze met hun bacheloropleiding zijn gestart. Voor bachelor studenten van andere universiteiten geldt dat ze in Wageningen alleen een masteropleiding kunnen doen als ze in het bezit zijn van een bachelor-diploma.

3. Geldt de harde knip ook voor studenten in een pre-master-programma?

Ja. Als pre-master mag je enkel de vakken volgen uit je vastgestelde pre-master-programma. Je pre-master-programma moet je binnen één academisch jaar afronden. Wil je naast je pre-master-programma andere vakken volgen aan WU dan word je ingeschreven als reguliere bachelor-student. Zie punt 2.

4. Wat betekent de harde knip voor de planning van mijn studie?

Als je na je bacheloropleiding een master-opleiding wil doen, moet je ervoor zorgen dat je tijdens je bacheloropleiding geen vakken volgt die je wilt opnemen in je master-examenprogramma. Let hier extra goed op het vakken die verplicht onderdeel zijn van de master-opleiding die je wil volgen. Als je zo’n vak volgt voordat je je bacheloropleiding hebt afgerond, en het vak dus onder de harde knip valt, kun je het vak niet meer volgen in de masteropleiding en kun je de masteropleiding niet meer volbrengen!

Let hierbij op de definitie voor het volgen van een vak: Als je je inschrijft voor een vak (en daarmee ook automatisch voor het tentamen) en niet uitschrijft voor het tentamen vóór de uitschrijfdeadline van het tentamen dan betekent dit dat je het vak gevolgd hebt. Het vak valt dus onder de harde knip als je na de uitschrijfdeadline van het tentamen stond ingeschreven voor het tentamen.

Als je je bacheloropleiding afrondt in de loop van een collegejaar, moet je misschien een periode (of meer periodes) wachten voordat je aan je masteropleiding kan beginnen. Denk je vertraging op te lopen in je studie, bespreek dat dan tijdig met je studieadviseur.

5. Hoe kan ik direct na mijn BSc doorgaan met mijn MSc zonder problemen met de harde knip?

Als je verwacht vóór de uitschrijfdeadline voor tentamens in de eerste periode van je master een voldoende resultaat te ontvangen voor je laatste bachelor-vak, dan kun je je alvast inschrijven voor de vakken uit je masteropleiding, ook als je nog niet voor die opleiding staat ingeschreven. Dit werkt alleen als je zowel de bachelor als de master aan Wageningen
University doet.

Dit werkt ook als je het laatste resultaat in september ontvangt. Je kan dan in periode 1 alvast beginnen met één of meer mastervakken. Zolang het laatste bachelorcijfer vóór de uitschrijfdeadline van de tentamen(s) in Osiris staat, ontstaat er geen probleem.

Let op: Mocht je tóch een onvoldoende resultaat behalen voor je laatste bachelorvak(ken), schrijf je dan tijdig uit voor de tentamens bij de mastervakken en stel de vakcoördinator hiervan op de hoogte. Je moet je tijdig uitschrijven voor het tentamen omdat je anders definitief deelnemer bent geweest aan het vak tijdens je bachelor-fase, waardoor je het later niet meer kunt opnemen in je masterprogramma.

6. Hoeveel instroommomenten zijn er voor de masteropleiding?

Als afgestudeerde WU bachelor student mag je, aansluitend aan je afstuderen, elke periode met een WU-masteropleiding beginnen. Voor de studeerbaarheid van het programma is het wel het beste om in september (periode 1) te beginnen. Bij sommige WU-masteropleidingen kun je ook goed in februari (periode 4) beginnen of op andere momenten tijdens het jaar. Neem voor een goede studieplanning contact op met de studieadviseur van de betreffende WU-masteropleiding.

7. Wanneer kan ik me inschrijven voor een masteropleiding?

Je kunt je inschrijven voor een masteropleiding per eerste van de maand volgend op de maand waarin je je bachelorexamen met goed gevolg hebt afgelegd of de maand waarin je het laatste vak van je pre-master-programma hebt behaald.

Ben je bachelor student, dan krijg je zodra je 150 ECTS van je goedgekeurde bachelorprogramma hebt behaald een e-mail met opties voor het vervolg van je studie. We vragen je om aan te geven of je verder wilt studeren in Wageningen of elders een master-studie wilt gaan doen.

8. Wanneer kan ik me aanmelden voor een vak van mijn masteropleiding?

Als je bent ingeschreven als student van Wageningen University en ben je toelaatbaar bevonden voor een masteropleiding, dan mag je je aanmelden voor mastervakken. Let daarbij wel op de geldende deadlines voor vakinschrijving.

Ben je bijna afgestudeerd en heb je je laatste bachelor tentamens afgelegd of je laatste verslag ingeleverd, dan kan het zijn dat je nog niet weet of je je bachelor gehaald hebt vóór de inschrijfdeadline van vakken in de volgende periode. Bijvoorbeeld omdat de docent je tentamen nog moet nakijken en het cijfer nog niet bekend is. In dat geval kun je je alvast aanmelden voor vakken van je masteropleiding die in de volgende periode(s) worden gegeven.

Maar pas op! Als later blijkt dat je je bachelor-vakken toch niet hebt gehaald, dan moet je je uiterlijk vóór de uitschrijfdeadline van tentamens van de onderwijsperiode weer uitschrijven voor de tentamens. Doe je dat niet, dan vallen deze vakken onder de harde knip-regel en kun je deze vakken later niet meer in je mastervakkenpakket opnemen. Dit kan betekenen dat je niet aan de verplichte onderdelen van die opleiding kunt voldoen. Zie ook 5.

9. Mag ik, wanneer ik nog niet ben toegelaten tot de masteropleiding, toch al mastervakken volgen?

Nee, je mag alleen vakken uit je masteropleiding volgen als je bent toegelaten tot de masteropleiding en je als student staat ingeschreven aan Wageningen University.

10. Ik wil een vak dat ik volg als bachelor-student toch in een masterprogramma opnemen, wat moet ik doen?

Alleen als je je vóór de uitschrijfdeadline voor tentamens in de onderwijsperiode uitschrijft voor het tentamen, dan mag je het vak later wel in je mastervakkenpakket opnemen. Zie ook 5.

Als je je pas ná de uitschrijfdeadline van het tentamen uitschrijft voor het tentamen zodat je het in je MSc-opleiding kunt opnemen dan ben je dus te laat.

11. Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

Wil je meer informatie over de harde knip en de gevolgen daarvan voor jouw studieplanning, dan kun je terecht bij jouw studieadviseur.