Herinschrijven

Herinschrijven kan via Studielink van 1 mei t/m 31 augustus. Je moet je voor het begin van elk collegejaar herinschrijven om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten.

Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is aangezien beslissingen over de inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Verzoek indienen

Vanaf 1 mei kun je in Studielink je herinschrijfverzoek indienen, tot uiterlijk 31 augustus. Het indienen van een verzoek betekent niet dat je bent ingeschreven!

Betaalwijze invullen

Direct nadat Wageningen University jouw voorlopig collegegeld tarief heeft berekend, kun je in Studielink een betaalwijze invullen (BScMSc en Online MSc).

A) Moet je wettelijk collegegeld betalen (2530 euro of minder)?

Met het afgeven van een digitale machtiging geef je Wageningen University & Research toestemming het collegegeld te innen van jouw bankrekening en voldoe je aan de betaalverplichting voor het collegegeld.

Trek je al je verzoeken tot inschrijven of al je inschrijvingen bij Wageningen University in, voor de start van de opleiding (1 september 2024), dan vervalt daarmee ook de digitale machtiging.

B) Moet je instellingscollegegeld betalen (13800 euro of meer)?

Dan mag je geen digitale machtiging afgeven. Maak het bedrag op jouw factuur over naar het aangegeven rekeningnummer voor 1 juli.

Let op: Als jouw beursaanbieder jouw collegegeld betaalt dan hoef je zelf niks te regelen voor de betaling.

Wanneer ben ik ingeschreven?

Als je voor 1 september aan alle inschrijfeisen hebt voldaan, word je ingeschreven. In Studielink verandert de status van je verzoek naar Ingeschreven en je kunt via Osiris Student een Bewijs van Inschrijving downloaden.

Belangrijk

Een herinschrijving voor zowel bachelor als masteropleidingen is ook toegestaan per 1 januari, 1 februari, 1 maart, 1 mei en 1 juli van een studiejaar. Kijk op de volgende pagina hoe je de herinschrijving kan regelen: Herinschrijven gedurende het studiejaar.

In zeer uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de decaan en het Hoofd Student Service Centre kan inschrijving ook op een ander moment binnen het studiejaar. Hiervoor moet dan wel een afspraak worden gemaakt met de decaan om e.e.a. te bespreken.