Inschrijven en uitschrijven gedurende het studiejaar

Volgens het "inschrijfbesluit" in het studentenstatuut van de WUR mag je her-inschrijven gedurende het studiejaar. Je kan her-inschrijven per 1 september, 1 November, 1 januari, 1 februari, 1 maart, 1 mei en 1 juli.

Voor wie?

Voor alle Bachelor en Master studenten die ingeschreven zijn geweest bij Wageningen Universiteit voor minimaal één maand en weer willen inschrijven voor dezelfde opleiding.

Wat zijn de voordelen en nadelen

Als je besluit je inschrijving tijdelijk stop te zetten gedurende het studiejaar bekijk dan eerst de voor- en nadelen.

Voordelen

Je hoeft geen collegegeld te betalen voor de maanden dat je niet bent ingeschreven. Uitzondering op deze regel: je krijgt geen restitutie collegegeld bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus.

Nadelen

Realiseer je dat na uitschrijving je geen student meer bent aan Wageningen Universiteit. Dit betekent dat je niet langer toegang hebt tot Bright Space en je WUR account zal worden gesloten. Je zal ook geen mails meer ontvangen van je studieadviseur of van SSC. Daarnaast mag je ook geen vakken meer volgen en geen begeleiding van docenten meer krijgen.

Cijfers nog niet geregistreerd

Als je een examen hebt gedaan of een paper hebt ingeleverd waarvoor je nog geen cijfer hebt kan je al wel een verzoek tot uitschrijving doen. Let wel, dit kan alleen als de examendatum of de datum van inleveren van de paper ligt binnen de maand dat je nog ingeschreven bent.

Aanmelding voor toekomstige vakken, examens en her-examens worden geannuleerd

Bekijk ook "Hoe en wanneer (inclusief deadlines)" over hoe verder te handelen.

Huisvesting

Als je een studentenkamer huurt, bijvoorbeeld bij Idealis, moet je deze misschien verlaten binnen een bepaalde tijd. Check daarvoor altijd je huurcontract voordat je jezelf gaat uitschrijven.

Studentenlening en/of OV-studenten reisproduct.

Uitschrijven heeft gevolgen voor je studentenlening via DUO en het studentenreisproduct op je OV-chipkaart. Gedurende de periode dat je niet bent ingeschreven heb je geen recht op studiefinanciering. Als je hier gebruik van maakt ga dan naar de website van DUO en zet deze stop.

Voor non-EEA studenten: Verblijfsvergunning

Als je jezef uitschrijft aan Wageningen Universiteit zijn wij genoodzaakt de IND te informeren dat je niet langer bent ingeschreven. Dit betekent dat je verblijfsvergunning voor Nederland, gebasseerd op studie, niet langer geldig is vanaf de dag dat je inschrijving stopt, wat de vervaldatum op je verblijfsvergunning ook is. Je moet Nederland binnen een maand na de einddatum van je inschrijving verlaten.

Voor non-EU studenten

Voor non-Eu studenten, tijdelijke uitschrijving bij Wageningen Universiteit heeft aanvullende gevolgen. Daarom is het noodzakelijk contact op te nemen met het SSC voor uitschrijving. Afhankelijk van je plannen en eventuele terugkeer naar Nederland, kan SSC je advies geven, voornamelijk m.b.t. legaal verblijf.

Verblijfsvergunning

Als je jezelf uitschrijft aan Wageningen Universiteit zijn wij genoodzaakt de IND te informeren dat je niet langer bent ingeschreven. Dit betekent dat je verblijfsvergunning voor Nederland, gebasseerd op studie, niet langer geldig is vanaf de dag dat je inschrijving stopt, wat de vervaldatum op je verblijfsvergunning ook is. Je moet Nederland binnen een maand na de einddatum van je inschrijving verlaten. Voor meer informatie ga naar Residence permit current students – Termination of enrolment for a short period

Let op dat als je weer wil inschrijven, wij opnieuw een verblijfsvergunning voor je moeten aanvragen. Dit proces duurt minimaal 60 dagen en vergt de volledige betaling van de factuur (collegegeld, living allowance van 12 maanden en aanvullende kosten) voordat de aanvraag bij de IND gestart kan worden. Voor meer gedetallieerde informatie ga naar Residence permit current students - WUR, onderwerp "Termination of enrolment for a short period"

Hoe en wanneer (inclusief deadlines)

Inschrijving stopzetten

Het verzoek tot uitschrijving moet je doen via www.studielink.nl

De inschrijving zal worden stopgezet per de 1ste van de maand volgend op de maand waarin het Student Service Centre het verzoek heeft binnen gekregen. Je kan de inschrijving niet met terugwerkende kracht stopzetten. Als je een verzoek tot uitschrijving doet op 1 april (als voorbeeld) dan zal de inschrijving per 1 mei worden stopgezet.

Aanmeldingen voor vakken, examens en her-examens

Studenten die waren ingeschreven voor vakken, examens of her-examens voordat ze zichzelf uitschrijven als student, zullen worden uitgeschreven voor alle vakken, examens en her-examens die liggen na de datum van uitschrijving.

Dit betekent dat je na herinschrijving je jezelf weer moet aanmelden voor vakken, examens of her-examens! Daarom hebben we deadlines bepaald voor her-inschrijving als student zodat je altijd op tijd bent ingeschreven om jezelf (weer) aan te melden voor vakken, examens of her-examens.

Her-inschrijven gedurende het studiejaar - voor Nederlandse, EU en non-EU studenten

Om weer ingeschreven te worden neem even contact op met het SSC via e-mail:ssc@wur.nl. Wij zullen je dan instructies toesturen per mail hoe je jezelf kan aanmelden via onze application portal. Her-inschrijven gedurende het studiejaar is niet mogelijk via Studielink.

Om jezelf tijdig te kunnen aanmelden voor vakken en/of (her)examens, zijn er inschrijfdeadlines per periode. Dit betekent dat voor de deadline je de aanmelding gedaan moet hebben via de portal en hebt voldaan aan de betalingsvoorwaarden.

Deadlines voor her-inschrijving gedurende het studiejaar voor Nederlandse en EU studenten 2023-2024
Voor Nederlandse en EU studenten
Her-inschrijving als student per: Deadline om de herinschrijving te regelen - dit is de uiterste datum waarop het SSC het inschrijfformulier en betaling moet ontvangen
Periode 6 1 mei 2024 2 april 2024
Her-examens C1/C2 1 juli 2024 16 juni 2024
Deadlines voor her-inschrijving gedurende het studiejaar voor Nederlandse en EU studenten 2024-2025
Her-inschrijving als student per: Deadline aanvraag via de application portal:
Periode 1 1 september 2024 28 juli 2024
Periode 2 1 november 2024 22 September 2024
Periode 3 1 januari 2025 17 november 2024
Periode 4 1 februari 2025 5 januari 2025
Periode 5 1 maart 2025 2 februari 2025
Periode 6 1 mei 2025 30 maart 2025
Her-examens 1 juli 2025 16 juni 2025
Deadlines for re-enrolment during the academic year for non-EU students 2023-2024
For non-EU students
Deadline to arrange the re-enrolment. This is the final date that SSC has to receive: Deadline to arrange the re-enrolment. This is the final date that SSC has to receive:
For re-enrolment as a student per The registration form The payment of the fees
Period 6 1 May 2024 1 February 2024 1 March 2024
Resit 2 1 July 2024 1 April 2024 1 May 2024
Deadlines for re-enrolment during the academic year for Non-EU students 2024-2025
Enrolment per: Deadline to submit your request via the application portal: Deadline for payment of the fees:
Period 1 1 September 2024 1 June 2024 1 July 2024
Period 2 1 November 2024 1 August 2024 1 September 2024
Period 3 1 January 2025 1 October 2024 1 November 0224
Period 4 1 February 2025 1 November 2024 1 December 2024
Period 5 1 March 2025 1 December 2024 1 January 2025
Period 6 1 May 2025 1 February 2025 1 March 2025
Resit 1 July 2025 1 April 2025 1 May 2025