Privacy: bescherming van persoonlijke gegevens

Privacy: bescherming van persoonlijke gegevens

WUR verwerkt jouw persoonsgegevens voor onderwijsdoeleinden. In onderwijsgerelateerde gevallen delen we bepaalde gegevens. Bijvoorbeeld om zo te ondersteunen bij een visumaanvraag, voor het volgen van onderwijs bij een andere instelling en/of voor het organiseren van een excursie.

Hoe krijgt WUR mijn gegevens?

WUR krijgt jouw gegevens na jouw inschrijving via Studielink. Daarnaast kan WUR jou om aanvullende gegevens vragen. Bijvoorbeeld bij evenementen of excursies.

Mag WUR mijn gegevens delen met andere organisaties?

Soms is WUR wettelijk verplicht om gegevens te delen. Bijvoorbeeld met DUO, over het afronden van je studie. Of vraagt WUR jouw toestemming om gegevens te delen, zoals bij het organiseren van een studiereis.

Welke applicaties gebruiken mijn gegevens?

Sommige applicaties of diensten van WUR gebruiken jouw persoonsgegevens. Je kunt zelf in OSIRIS controleren of jouw gegevens juist en volledig zijn. Als dat niet zo is, dan kun je deze (deels) zelf aanpassen of kun je contact opnemen met het SCC.

Hoe kan ik privacygevoelige data gebruiken in een opdracht of onderzoek?

Als jij persoonsgegevens verwerkt namens WUR of een opdrachtgever, moet je je aan een aantal regels houden. De belangrijkste 3 afspraken:

  • Leg de verwerking van persoonsgegevens vast in het verwerkingenregister.
  • Maak een datamanagementplan, waarin staat waar je de gegevens verwerkt en hoe je ze beveiligt. Het WDCC en/of de privacy officer ESA kunnen je hierbij ondersteunen.
  • Zorg dat je de juiste toestemming hebt om gegevens te verwerken. Let op de vereiste onderdelen!

Mag ik worden opgenomen tijdens (online) onderwijs?

Dat mag onder bepaalde condities. Er zijn afspraken om jouw privacy te beschermen.

Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen en klachten?

WUR stelt alles in het werk om jouw gegevens veilig te verwerken. Wil je meer weten, heb je vragen of een klacht? Hiervoor kun je terecht bij privacy.student1@wur.nl. Mis je informatie in deze FAQ? Neem ook dan contact op.

Wordt jouw klacht niet goed opgelost? Dan kun je de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat moet ik doen bij een datalek (= als persoonsgegevens in gevaar zijn)?

Bij een datalek zijn persoonsgegevens zoals namen en e-mailadressen in gevaar. Bijvoorbeeld omdat ze vernietigd zijn, veranderd zijn of gedeeld zijn met de verkeerde personen. Enkele voorbeelden:

  • Je hebt je ruwe onderzoeksresultaten met gegevens over deelnemers naar verkeerde ontvangers gestuurd;
  • Je logingegevens zijn gelekt;
  • Je e-mailaccount is gehackt. Iemand heeft uit jouw naam e-mails gestuurd naar jouw contacten.

Meld een datalek via het datalekformulier.