Uitschrijven vanwege medische/psychische omstandigheden

Als het door je omstandigheden onverstandig of onmogelijk is om verder te studeren, kan een studentendecaan je adviseren om -tijdelijk- te stoppen met je opleiding.

Is er sprake van medische of psychische  omstandigheden maak dan een afspraak met de studentendecaan via SSC.

Als je besluit om het advies te volgen, doe dan via Studielink een Verzoek tot uitschrijving. Geef als reden 'uitschrijven + de reden van uitschrijven' op. Je wordt dan uitgeschreven per de eerste dag van de maand die volgt op je uitschrijfverzoek.

Je verzoek wordt vervolgens verzonden naar de WUR en in behandeling genomen. Op ‘Mijn Studielink pagina’ kun je via Mijn ontvangen berichten ‘en via ‘Mijn opleidingen (Status)’ de voortgang van je verzoek in de gaten houden.

Zodra de WUR je uitschrijving heeft bevestigd aan Studielink, krijg je in Studielink de eindstatus Uitgeschreven.

Studielink stuurt je een ontvangstbevestiging van je uitschrijfverzoek. Stop je met jouw studie op of na 1 juli, dan hoef je geen verzoek tot uitschrijving te doen. Jouw inschrijving loopt dan automatisch af op 31 augustus. Voor meer info over hoe studielink werkt ga naar: Stappenplan.

Belangrijk om rekening mee te houden bij uitschrijven

1. Uitschrijven met terugwerkende kracht niet mogelijk.

2. Je wordt uitgeschreven per de 1ste van de maand volgend op je uitschrijfverzoek, niet eerder. Dus als je bijvoorbeeld in de maand september een uitschrijfverzoek doet, dan word je per 1 oktober uitgeschreven.

3. Je kunt wel een latere uitschrijfdatum opgeven bij je verzoek tot uitschrijving.

Stopzetten studiefinanciering en OV-product

· Je recht op studiefinanciering en OV studentenreisproduct vervalt per de datum van je uitschrijving. Je moet deze zelf stopzetten nadat je bent uitgeschreven via Studielink, dit gaat niet automatisch. Lees meer op de website van DUO. Bijvoorbeeld als je je per 1 oktober uitschrijft, zet je ook per 1 oktober je studiefinanciering en OV stop (vóór 1 oktober).

· Ben je 30 jaar of ouder? Dan kun je na stopzetting je studiefinanciering en OV niet meer heractiveren.

· In het Forum staat een ophaalautomaat waar je je OV studentenreisproduct kunt stopzetten.

· Duo heeft een handige Wijzigingshulp waarmee je snel kan zien wat je nog meer moet regelen.

Restitutie collegegeld

· Je bent alleen collegegeld verschuldigd voor de maanden die je ingeschreven hebt gestaan. Heb je meer betaald, dan krijg je per uitgeschreven maand 1/12e van het totale collegegeld voor dat collegejaar terug.

· Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je geen collegegeld gerestitueerd.

Financiële gevolgen en regelingen

· Na uitschrijving kun je nog 14 dagen gebruik maken van de voorzieningen waar een WUR-account voor nodig is. Uitzonderingen kunnen besproken worden met het decanaat dat zich laat adviseren door de studentenarts/studentenpsychologen van de WUR.

· Zodra je geen student meer bent vervallen ook je rechten op andere overeenkomsten die je als student hebt afgesloten, zoals een studentenverzekering( OW; zelf opzeggen), studentenbankrekening, studentenverblijfsvergunning. Uitzonderingen hierop kunnen besproken worden met het decanaat.

· Als je onvoldoende inkomen of andere financiële middelen hebt om van te leven, kan je contact opnemen met het UWV om een uitkering aan te vragen. Het UWV zal beoordelen of, en in hoeverre, je kan werken (beoordeling arbeidsvermogen).

Huisvesting

Veel studenten hebben een huurcontract waarin de voorwaarde van een inschrijving als student staat. Meestal kan je nog een aantal maanden tot een jaar blijven huren zonder bewijs van inschrijving aan de universiteit. Controleer dus je huurcontract.

Indien een tijdelijke uitschrijving langer duurt dan de periode in het huurcontract, kan een studentendecaan verzoeken om de huurovereenkomst niet op te zeggen gedurende de periode van uitschrijving. Wageningen University heeft met de studentenhuisvesters Idealis en DUWO afgesproken dat ze het verzoek van een studentendecaan zullen opvolgen.

Verklaring van uitschrijving

· Soms heb je een verklaring van uitschrijving nodig, bijvoorbeeld voor de beoordeling arbeidsvermogen ( zie boven ) Deze kun je aanvragen als je uitschrijving geheel is voltooid en je hiervan via Studielink een bevestiging ontvangen hebtJe verklaring vraag je aan via ssc@wur.nl

Herinschrijving

· Herinschrijving is mogelijk per 1 september, 1 januari, 1 februari, 1 maart, 1 mei en 1 juli. Alleen in uitzonderlijke gevallen én met toestemming van het Hoofd Student Service Centre en een studentendecaan is herinschrijven op een ander moment in het studiejaar mogelijk. De voorwaarden zijn vóór uitschrijving in een persoonlijk gesprek tussen student en decaan besproken.