Vergelijk de master Plant Sciences

Over de master Plant Sciences

De master Plant Sciences van Wageningen University richt zich op alle aspecten van de plantaardige productiekolom: van de ontwikkeling en vermeerdering van nieuwe plantenrassen en het tegengaan van ziektes, tot de teelt van gewassen. De master besteedt aandacht aan voedselvoorziening, sierteelt, en het produceren van (farmaceutische) grondstoffen, kwaliteitsproducten, biobrandstof of bulkgoederen. Een interdisciplinaire aanpak staat daarbij centraal. Naast de technologische aspecten is er ook aandacht voor milieu, kwaliteit, gezondheid en sociaaleconomische aspecten. Hierbij kun je profiteren van de bundeling van een groot aantal universitaire onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten op het gebied van plantenwetenschappen, één van de grootste clusters op dit gebied in Europa. De master Plant Sciences combineert onderzoek met de toepassing van nieuwe kennis, en is zeer geschikt voor studenten die een bachelor Biologie of een bachelor in het hoger agrarisch onderwijs hebben afgerond.

Vergelijk de master Plant Sciences met soortgelijke opleidingen in Nederland

De masters Biologie aan Nederlandse universiteiten hebben vrijwel allemaal een specialisatie of track die in meer of mindere mate gericht is op plantwetenschappen. In vergelijking met deze opleidingen biedt de master Plant Sciences van Wageningen University een groter vakkenaanbod en een ruimere keus aan onderzoeksmogelijkheden op alle integratieniveaus (moleculair, cel, plant, gewas, ecosysteem).

Verschillen tussen de master Plant Sciences en verwante opleidingen aan Wageningen University

De master Organic Agriculture richt zich ook deels op de plantaardige productiekolom, maar specialiseert zich in biologische (landbouw)productie en het vermarkten van biologische producten. Daarnaast biedt deze master ook aandacht aan dierlijke productiesystemen. Eerlijke handel (fair trade), maatschappelijk verantwoord ondernemen en een holistische benadering spelen een belangrijke rol.

De master Plant Biotechnology richt zich specifiek op de moleculaire aspecten van plantenverdeling en gewasbescherming. Deze onderwerpen komen ook aan bod binnen Plant Sciences, maar worden daar veel breder benaderd (op verschillende integratieniveaus).