Studentenverhaal

Na het behalen van mijn bachelordiploma zocht ik naar verdieping binnen de plantenwereld

Student Plant sciences
Vooropleiding: Tuin en Akkerbouw, HAS Den Bosch

Binnen dit project heb ik een proefveld aangelegd waar het effect van bekalken samen met het gebruik van precisielandbouw verder is uitgediept
Philippe, student Plant Sciences

Vooropleiding

Door affiniteit met het agrarisch bedrijf thuis was het voor mij al snel duidelijk dat ik na het behalen van mijn havo diploma naar de Has Den Bosch ging. Hier ben ik gestart met de opleiding Tuin en Akkerbouw. Het is een hele brede opleiding met zowel marketing en management als economische vakken, maar ook de veredeling, plant fysiologie en teelttechnische vakken komen aan bod.

Een opleiding waarin je als student dicht bij de praktijk staat. Mijn stages en afstuderen hebben plaats gevonden bij Agrifirm Plant, Maatschap Breukers, ZLTO,  Van Den Borne Aardappelen, Terra Viva Brasil.

Keuze voor de master Plant science

Na het behalen van mijn bachelordiploma zocht ik naar verdieping binnen de plantenwereld. De universiteit in Wageningen, waarmee ik tijdens mijn afstudeerproject ook heb samengewerkt, was voor mij een logische keuze. De ruime keuze vrijheid in het aantal vakken gaf mij de ruimte te specialiseren in de richting die mij het meest aanspreekt.

Ervaringen met de master Management, Economics and Consumer Studies

In het eerste jaar van mijn master heb ik vakken gevolgd, waarna ik in februari met de opgedane kennis ben begonnen aan mijn afstudeeropdracht bij de zuid-oost Nederlandse bieten coöperatie CSV Covas in het kader van een topteelt project.

Binnen dit project heb ik een proefveld aanlegd waar het effect van bekalken samen met het gebruik van precisielandbouw verder is uitgediept. Na deze afstudeeropdracht zou ik graag in deze onderzoeksrichting of bij een toeleveringsbedrijf binnen de agrarische sector werkzaam willen zijn.

Kortom Wageningen, ‘de stad of science’, maakt dit voor mij mede mogelijk en is een stap waarvan je zeker geen spijt krijgt!