Studentenverhaal

Het vakkenaanbod en de kennis over duurzaamheid en voedsel zijn heel veelzijdig

Student Communication, Health and Life Sciences
Vooropleiding: Amsterdam University College

Mijn semesteruitwisseling naar Zweden was een perfecte aanvulling
Charley Snoek, student Communication, Health and Life Sciences

Vooropleiding
Ik heb de Bachelor Liberal Arts & Science gedaan aan het Amsterdam University College (AUC). Daarin heb ik vooral gefocust op de sociale kant van milieukwesties, en op communicatie in het bijzonder. Ik wilde daarna een Master Milieucommunicatie volgen, maar dat bestond nog nergens écht – behalve in Zweden, maar daar wilde ik niet twee jaar naartoe. De WUR bood me een goed alternatief: communicatiewetenschap toegepast op een life-science domein naar keuze. Daaronder vielen ook milieukwesties en duurzaamheid. Ik heb gekozen voor een minor duurzaamheid gecombineerd met voedsel, omdat dat meer richting gaf aan een breed concept als duurzaamheid, en omdat het vakkenaanbod en de kennis aan de WUR daarover heel veelzijdig zijn.

Ervaringen
De overgang van AUC naar de WUR ging heel soepel. Ik had voldoende voorkennis  en hoefde dus geen schakelvakken te volgen. Ook was ik een voor een Bacheloropleiding hoog leertempo gewend, dus ook dat sloot goed aan op wat ik al kende. De vakken aan de WUR zijn me goed bevallen, alleen miste ik in de verplichte communicatievakken wel een focus op milieuproblematiek. Daarom heb ik alsnog een semesteruitwisseling naar Zweden gedaan, en dat was een perfecte aanvulling.

Toekomst
Inmiddels ben ik aan mijn thesis begonnen, waarin ik de framing van de consumptie van dierlijke producten op Nederlandse televisie onderzoek. Voor mijn stage ben ik me aan het oriënteren op communicatiebureaus die strategieën ontwerpen voor duurzame initiatieven. Na mijn masteropleiding zou ik zulk werk graag willen doen. Ook zie ik mezelf nog wel projectleider zijn van duurzaamheidsinitiatieven of mijn eigen bedrijf starten.


Meer over Communication, Health and Life Sciences