Studentenverhaal

Door de vrijheid in het kiezen van vakken kun je je specialiseren in een bepaalde richting

Student Forest and Nature Conservation
Vooropleiding: Bos- en Natuurbeheer, Van Hall Larenstein

Tijdens een gezellige bak koffie heb ik met de professor de mogelijkheden besproken voor een thesis en voor ik het wist had ik een onderwerp
Jurriën van Deijk, student Forest and Nature Conservation

Doorstuderen
Afgelopen zeven jaar heb ik in Velp aan zowel het MBO als het HBO Bos- en Natuurbeheer gestudeerd. Met een schakelcursus kon ik van het MBO, Helicon, in het tweede jaar instromen aan Van Hall Larenstein. Op het HBO lag de nadruk vooral op beheer en ecosystemen wat ik erg interessant vind. De nadruk lag echter minder op onderzoek doen en wetenschappelijk publiceren. Dit was voor mij de hoofdreden om mijn master te gaan doen. In eerste instantie dacht ik aan de master Biology, maar het feit dat ik daarvoor een extra tussenjaar moest doen deed mij besluiten om toch Forest and Nature Conservation te kiezen.

Ervaringen
Ondertussen ben ik hier een jaar mee bezig en heb hier totaal geen spijt van, een hoop vakken kan je namelijk zo kiezen dat ze hetzelfde zijn als voor de master Biology. Ik was gewend om colleges in het Nederlands te krijgen, dus de stap naar colleges in het Engels was in het begin even wennen. Dit leer je echter erg snel waardoor de colleges goed te volgen zijn. Daarnaast miste ik ook de diepgang in wiskunde tijdens mijn vooropleidingen. Om dit wat bij te werken had ik het begin van mijn master een extra wiskundevak gevolgd. Deze vrijheid in het kiezen van de vakken is erg fijn omdat je de vakken kan kiezen die nuttig voor je zijn en die je leuk/interessant vindt. Ik heb bij deze keuzes de nadruk gelegd op de richting Animal Ecology. Door de nadruk te leggen op bepaalde vakken kun je je specialiseren in een bepaalde richting en volg je dus alleen maar leuke en interessante vakken!

Gedurende de verschillende vakken leer je een hoop professoren kennen met elk een eigen specialisatie. Een van de vakken die ik had gekozen was Restoration Ecology. Tijdens een gezellige bak koffie heb ik met de professor de mogelijkheden besproken voor een thesis en voor ik het wist had ik een onderwerp. Momenteel ben ik twee maanden bezig met deze thesis en doe ik onderzoek naar het effect van luchtvochtigheid en pH in de bodem (en hierdoor in de waardplant schapenzuring) op de rupsen van de kleine vuurvlinder. Dit houdt in dat ik 200 planten schapenzuring op kweek heb staan en dat er 20 kleine vuurvlinders rond vliegen om mee door te kweken. Na mijn master hoop ik ergens bij een ecologisch adviesbureau terecht te komen. Hier hoop ik Nederlandse soorten en ecosystemen te beschermen en te behouden.


Meer over Forest and Nature Conservation