Land en Water Management

Land en Water Management opleidingen en cursussen voor professionals

Landbouw draagt bij aan de opwarming van de aarde door uitstoot van broeikasgassen, terwijl landbouwsystemen juist gevoelig zijn voor klimaatverandering. Zonder een klimaatadaptatiestrategie kan de voedselvoorziening teruglopen, wat voedselzekerheid beinvloed. Er is coordinatie tussen de verschillende belanghebbenden nodig over het gebruik van de schaarse middelen, zoals drinkwater. Hiervoor is een technische en sociale aanpak nodig. Meld je aan bij de #1 landbouw universiteit en leer meer.