Online

Optimalisatie van de melkveehouderij

De zuivelsector draagt bij aan het levensonderhoud van miljoenen mensen over de hele wereld en is een integraal onderdeel van het voedselsysteem. De wereldwijd groeiende vraag naar zuivelproducten heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de betrokkenheid van de publieke en particuliere sector en tot nieuwe mogelijkheden voor belanghebbenden. Er doen zich echter ongeziene uitdagingen voor: bevolkingsgroei, klimaatverandering en invloed van de wereldwijde markt. Wil je leren hoe je strategieën voor de ontwikkeling van de zuivelsector in opkomende economieën kunt ontwerpen en uitvoeren? Dan is deze cursus bij uitstek geschikt.

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer inormatie: