Opleidingen en Cursussen voor Professionals Voedselzekerheid

Voedselzekerheid opleidingen en cursussen voor professionals

Voedselzekerheid is een van de grote vraagstukken van onze tijd. In 2050 zal de aarde naar verwachting tien miljard inwoners hebben. Samen met de effecten van klimaatverandering - zoals de toenemende schaarste van schoon drinkwater en energie - maakt deze bevolkingsgroei de wereldwijde productie van en toegang tot voedsel onzeker. Ondertussen schommelen de marktprijzen van belangrijke voedselgewassen. De experts van Wageningen University & Research behandelen dit complexe vraagstuk.