Online

MOOC From Fossil Resources to Biomass: A Chemistry Perspective

Leer hoe we een duurzame toekomst kunnen creëren door biomassagrondstoffen te gebruiken voor de productie van voedsel, chemicaliën en energiedragers, om zo minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen. Ontdek hoe je biobased producten maakt met behulp van micro-organismen en katalysatoren.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 5 weken, 20–28 uur per week

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie:

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f