Blended

Plattelandsondernemerschap Afrika

Plattelandsondernemerschap stimuleert innovaties die de armoede kunnen verminderen, de toegang tot voedsel kunnen verbeteren en werkgelegenheid kunnen creëren. Om dit te bereiken moeten stakeholders in de sector elkaar vertrouwen. Lokale voedselproductieketens worden echter bijna altijd gekenmerkt door protectionistisch gedrag dat leidt tot hoge marketingkosten. Deze cursus is gericht op het doorbreken van de impasse waarin deze waardeketens zich bevinden en geeft je de middelen in handen om dat te doen.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

ma 17 april 2023 tot vr 9 juni 2023

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: