Studentenbegeleiding

Begeleiding van studenten

Uitval is voor iedereen vervelend, voor de student, voor u als ouder en ook voor de instelling. Wageningen University doet haar best onnodige uitval te voorkomen. Maar we vinden dat studie-uitval, als dat onvermijdelijk is, wel beter in het eerst jaar plaats kan vinden. Verderop in de studie zijn de gevolgen veel groter.

Besef als ouder wel heel goed dat de verantwoordelijkheid voor studiesucces bij de student zelf ligt. Hij moet zelf om hulp of ondersteuning vragen als hij debnkt dat dit zinvol is. merkt u als ouder dat er iets 'niet helemaal lekker'loopt? Adviseer uw zoon of dochter dan zo snel mogelijk contact te zoeken met de studie-adviseur. Kijk ook op www.studiekeuzekind.nl onder de tab 'studeren'.Coaching

We streven ernaar dat studenten zich niet alleen inhoudelijk maar ook als persoon optimaal kunnen ontwikkelen. Docenten, studieadviseurs en studentendecanen spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast streven we naar zo weinig mogelijk onnodige studie-uitval.

Veel aandacht van docenten

Wageningen University organiseert de opleidingen zodanig dat de studenten veel uren op de universiteit zijn. Ze volgen colleges en practica of doen opdrachten in een werkgroepje. Op die manier houden studenten contact met elkaar en hun docenten. De verhouding docent-student is bij Wageningen University één docent op vijftien studenten, en dat is het hoogste percentage in Nederland.

Studieadviseurs voor elke opleiding

Elke opleiding heeft een studieadviseur. Naast persoonlijk contact geeft hij of zij ook inhoudelijk studieadvies. Door de kleinschaligheid, de contacturen en het persoonlijk contact met medestudenten, docenten en studieadviseurs zijn de slagingspercentages van Wageningen University de hoogste van Nederland.

Wat doet de studieadviseur?

Een studieadviseur is een belangrijke vraagbaak voor studenten. De studieadviseur ontmoet de student voor het eerst in de introductieweek en dan krijgt hij ook zijn collegerooster en boekenlijst. Voor januari heeft elke eerstejaars een kennismakingsgesprek met de studieadviseur. Natuurlijk wordt er dan gepraat over voortgang van de opleiding maar er kan ook gepraat worden over meer persoonlijker zaken. Studenten kunnen ook zelf een afspraak met hun studieadviseur maken. Daarbij gaat het de studieadviseur vooral om het optimale uit een student halen, studieadviseurs zijn er zeker niet alleen voor de wat minder presterende student. Ook de betere studenten krijgen advies bijvoorbeeld over hoe je een academische leerhouding kunt ontwikkelen. De student is de regisseur van zijn eigen opleiding, maar het is zinvol als hij daarin ondersteund wordt.

Wageningen University kent veel keuzemogelijkheden binnen het programma. Ook hierin speelt de studieadviseur een rol, tijdens informatiebijeenkomsten krijgt de student informatie over specialisaties en buitenlandstages.

Speciale regelingen

Is de student een topsporter? Heeft hij een handicap? Is hij dyslectisch? Er zijn allerlei speciale regelingen en voorzieningen. Ook in deze situaties kan de studentendecaan, maar ook de studieadviseur de student adviseren. Wageningen University is al enige jaren op een rij uitgeroepen tot universiteit die de beste regelingen heeft voor studenten met een handicap.

Dienst Studentenbegeleiding

Wageningen heeft een team studentendecanen, een studentenarts en studentenpsycholoog waar studenten vertrouwelijk voor allerlei zaken terecht kunnen. Studenten en ouders kunnen persoonlijke vragen stellen via studentendecaan@wur.nl . Persoonlijke gegevens van studenten worden helaas niet aan ouders gecommuniceerd.

Nieuwsbrief en blog voor ouders van (aanstaande) studenten