Open dag

Tip 1: Op tijd de Open Dag bezoeken

Ouders van studiekiezers gaan vaak mee naar de voorlichtingsdagen. Probeer de sfeer van de universiteit in te schatten. Is dit een plek waar uw zoon/dochter zich als toekomstig student kan ontplooien? Vraag de studenten hoe ze hun opleiding ervaren en knoop gesprekken aan met de docenten. Probeer uw zoon of dochter te stimuleren al vanaf 4 havo/4 vwo een paar Open Dagen te bezoeken. het vergelijken van opleidingen en opleidingsinstituten is heel zinvol.

Investeren

Uw zoon/dochter gaat veel investeren in de opleiding, een investering in tijd, inzet en geld. Het is heel gewoon dat u als ouder vinger aan de pols wilt houden en uw kind wilt ondersteunen. 

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter verschillende open dagen en meeloopdagen bezoekt. Het blijkt dat studenten die vaak op een universiteit zijn gaan kijken, minder uitvallen tijdens het eerste jaar.

Vragen stellen op een open dag

Op www.studiekeuze123.nl vindt u een handig lijstje vragen die u kunt stellen op een open dag.

 1. Wat houdt de opleiding precies in?
 2. Hoeveel college-uren of contacturen heb je per week?
 3. Krijg je hoorcolleges, practica, werkgroepen of werkcolleges?
 4. Werk je veel samen?
 5. Hoe groot zijn de groepen?
 6. Hoe is het contact met de docenten?
 7. Hoeveel uur per week moet je gemiddeld studeren?
 8. Hoeveel studenten zitten in het eerste jaar?
 9. Hoeveel studenten vallen uit? Waarom?
 10. Zijn er bepaalde 'struikelvakken' die lastig zijn? Heb je tips om die wel te halen?
 11. Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in?
 12. Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens of moet je juist opdrachten maken?
 13. Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van dezelfde opleiding in andere plaatsen?
 14. In welke beroepen komen de meeste studenten terecht?
 15. Zijn er ook studenten- of studieverenigingen verbonden aan deze studie?
 16. Is er een introductieperiode/kamp en hoe gaat dat?

Meer informatie op het blog voor ouders www.studiekeuzekind.nl