Informatie vragen

Tip 2: Vraag door

Er zijn verschillende manieren om informatie in te winnen en ervaringen op te doen tijdens de zoektocht naar een studie. Stel uw kind veel vragen, zodat er nuttige gesprekken op gang kunnen komen.

Is uw dochter/zoon al naar een meeloopdag geweest? Het studiesucces is groter als aanstaande studenten een universiteit vaker bezocht hebben voordat ze met hun opleiding beginnen. Stel vooral open vragen en vraag naar ervaringen. 

Ook is het zinvol eens samen naar een studiekeuzesite te kijken. Dat kan heel wat gespreksstof opleveren. Probeer samen met uw kind opleidingen te vergelijken. Er zijn veel verschillen.