Stichting Edema-Steernberg

Mevrouw drs. J.M.P. Edema was van 1968 tot aan haar pensionering verbonden aan de toenmalige vakgroep Humane Voeding van de Landbouwhogeschool. Haar onderwijs en onderzoek richtte zich op de sociaal wetenschappelijke aspecten van de voeding. Medio 2015 heeft zij het initiatief genomen tot het oprichten van een stichting vernoemd naar haar ouders.

Mevrouw drs. J.M.P. Edema

Mevrouw Edema is overleden op 23 december 2015.

In het najaar van 2015 publiceerde zij het boek ‘Eetgewoonten als cultuurverschijnsel’.

De Stichting is met haar werkzaamheden begonnen in januari 2016.

Doelstelling

Het doel van de Stichting is het bevorderen van onderzoek en het uitwisselen van kennis op het gebied van de sociologie van de huishouding met speciale aandacht voor voedingspatronen. Hoe gebruikt de mens  zijn keuzevrijheid om te eten wat hij eet? Welke factoren van sociale, economische, culturele, religieuze, morele en ethische aard hebben invloed op consumptiepatronen binnen het gezin?

Toelichting

Met betrekking tot voeding spelen twee soorten kennis een rol. Naast de wetenschappelijke kennis van de voedingsleer is vooral ervaringskennis (“tacit-knowledge”) binnen het gezin bepalend voor gevolgde voedingspatronen. De wetenschappelijke kennis wordt in academische kenniscentra steeds meer verfijnd terwijl ervaringskennis  vooral door sociale en culturele overlevering en gewoontevorming wordt doorgegeven. Drs. J.M.P Edema heeft in haar onderzoek het belang van genoemde ervaringskennis benadrukt en het door de Stichting Edema- Steernberg te ondersteunen onderzoek en kennisuitwisseling zal daarom ook duidelijk zijn gericht op genoemde ervaringskennis in relatie tot moderne inzichten in de voedingsleer.