Invloed van klimaat op planten en dieren

De natuur lijkt altijd precies door te hebben wanneer de tijd aangebroken is om nestjes te bouwen, in bloei te gaan staan, of kalfjes te werpen. Toch kan dit moment per jaar sterk variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld de temperatuur en het aantal zonne-uren. Maar ook op lange termijn zijn er verschillen te ontdekken in het ritme van de natuur. Zo is de vinddatum van het allereerste kievitsei in de afgelopen eeuw steeds vroeger geworden.

De studie naar jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen wordt fenologie genoemd. Voorbeelden zijn het bloeien van planten en wanneer de eerste vlinders worden gesignaleerd. Eventueel zou hiermee een verandering in het klimaat aangetoond kunnen worden. Hoe weet de natuur wanneer het tijd is te gaan bloeien? Waar ziet de natuur dat aan?

De laatste eeuwen is er veel verandert; de mens heeft een grote impact op de natuur. Zo is er in Nederland ontzettend veel licht op het moment dat het donker zou moeten zijn. Heeft de mens zo ook invloed op het ritme van de natuur?

Algemene bronnen

 • Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
  Website van de leerstoelgroep Milieusysteem analyse van Wageningen University. Deze leerstoelgroep houdt zich onder andere bezig met fenologische verschijnselen.
 • De Natuurkalender
  Op deze website wordt de natuur door enkele honderden vrijwilligers in de gaten gehouden. Ieder jaar wordt bijgehouden wanneer een soort voor het eerst is waargenomen.
 • Compendium voor de Leefomgeving
  Het milieu en natuur compendium brengt cijfers en feiten over het milieu en de natuur van Nederland in kaart.
 • Natuurbericht.nl
  Website met berichten over waarnemingen in de natuur.

Invalshoeken

Bekijk de ontwikkeling van één bepaalde soort over de afgelopen jaren ten opzichte van bijvoorbeeld de temperatuur.

Je kunt zelf onderzoeken of er een verband is tussen een toenemende temperatuur en de ontwikkeling van een bepaalde populatie. Zet in een rekenprogramma, bijvoorbeeld Excel, de populatiegrootte van een soort per jaar op de y-as en de gemiddelde temperatuur per jaar (of de gemiddelde temperatuur van een bepaalde maand in dat jaar) op de x-as. Kijk of er bijvoorbeeld een lineair of exponentieel verband bestaat tussen de twee variabelen. Of onderzoek of verandering in het klimaat hetzelfde effect heeft op verschillende organismen.

Bronnen

 • Wintermuggen en het West-Nijl virus
  In Nederland blijkt de winterse steekmug (Culex pipiens molestus), een nauwe verwant van onze zomerse steekmug (Culex pipiens pipiens)  vaker voor te komen dan verwacht. Dit ‘zusje’ van de huissteekmug is mogelijk in staat om West-Nijl virus over te brengen. Op deze website vind je meer informatie en een link naar onder andere de muggenradar. Bekijk de dynamiek van zomer- en wintermuggen. 
 • De Natuurkalender
  Hier vind je gegevens over de waarneming van uiteenlopende soorten organismen; van de allergie-veroorzakende ambrosiaplant, tot zoogdieren, insecten en vogels. 
 • Populatiedynamiek en fenologie van teken in Nederland
  Smit, R.; Dijk, F.; Kruidbos, F.; Schouls, L.M.; Pol, I. van de; Docters van Leeuwen, W.M.; Helinski, M.; Takken, W., 1997, Laboratorium voor Entomologie en Leerstoelgroep Natuurbeheer en plantecologie. Een artikel over hoe de populatie teken zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.
 • Klimaat: reageren in plaats van accepteren
  Albers, R., 2000 Artikel uit: De fruitteelt: weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. Adviesmodel voor maatregelen bij het telen als gevolg van onder andere het klimaat, bijvoorbeeld het aanpassen van het pluktijdstip. Dit artikel is aan te vragen via de bibliotheek van Wageningen University.

 • LogboekWeer
  De website LogboekWeer.nl geeft veel informatie over het weer in het verleden. Dit linken zij ook aan fenologie en geven een aantal rekenvoorbeelden op hun website.

Wat zijn de criteria voor planten om te ontkiemen?

Planten moeten nauwkeurig uitkienen wanneer de tijd rijp is om te gaan bloeien. Vooral bolsoorten die in het voorjaar groeien, zoals hyacinten en narcissen, moeten oppassen niet te vroeg te ontkiemen. Stel je voor dat het nog hard gaat vriezen als zij al vol in bloei staan! Het is een delicaat evenwicht in temperatuur die de natuur doet stimuleren te ontkiemen. Wat zijn de criteria?

Zelf zou je hierbij een korte proef uit kunnen voeren. Zet een snelgroeiend plantje, bijvoorbeeld tuinkers, in verschillende situaties. Varieer bijvoorbeeld in temperatuur, licht en beschikbaarheid van water. Bekijk welke factor de meeste invloed heeft op het groeigedrag van het plantje.

Bronnen

De inwendige klok; dag-nacht ritme in de natuur

Nog voor je op de klok kijkt weet je al hoe laat het is: tijd voor lunch! Ons lichaam heeft een soort ingebouwde klok; we voelen aan wanneer het tijd is om te slapen of te eten. Dit dag-nacht ritme wordt ook wel ‘circadiaans ritme’  genoemd. Ook in de medische wetenschap is er steeds meer aandacht voor dit dag-nacht ritme. Is er bijvoorbeeld een tijdstip op de dag waarop medicijnen efficiënter werken? Onderzoek naar dag-nacht ritme wordt veelal gedaan aan modelorganismen, zoals de fruitvlieg (Drosophila melanogaster) of het plantje zandraket (Arabidopsis thaliana). Hebben zij ook een ingebouwde klok?

Je kan zelf onderzoeken of er een tijdstip op de dag is waarop fruitvliegen altijd het meest actief zijn. En slapen ze ook? Arabidopsis planten bewegen hun bladeren omhoog en omlaag gedurende de dag. Kan je dit ritme manipuleren door de uren of momenten van daglicht aan te passen? En wat gebeurt er als de planten helemaal geen licht zien? Plaats fruitvliegen of planten in verschillende omstandigheden om te zien hoe hun inwendige klok tikt.

Bronnen

 • Biologische klok
  Bij het kweken van gewassen worden verschillende methoden gebruikt voor bijvoorbeeld de belichting van planten. Dit artikel uit 2008 dat beschrijft wat de invloed van die methoden is op de inwendige klok van landbouwgewassen. 
 • Bionieuws
  Onderzoek aan de genen die betrokken zijn bij de biologische klok komt regelmatig in het nieuws. Dit artikel is hiervan een voorbeeld. 
 • Bioscope slaap special
  Een interview met twee Wageningse onderzoekers over slaap in planten. Aan bod komen de werking van de biologische klok in planten en het onderzoek dat wordt gedaan om meer uit te vinden over ritmes in de natuur. 
 • Licht op natuur
  Op deze website vind je informatie over de onderzoeken die momenteel gedaan worden naar het effect van (kunst)licht op het ritme van de natuur.