Duurzaamheid in projecten en politiek

Duurzaamheid is een breed begrip, er zijn veel verschillende definities voor en er zitten eindeloos veel facetten aan. Het is dus handig om goed te bepalen waar je het over hebt, voordat je aan een gesprek, onderzoek of…. dit Duurzaamheidskabinet begint. De onderzoekers en studenten van Wageningen University houden zich ook op veel terreinen bezig met duurzaamheid. We zijn de University for Life Sciences en staan voor de kwaliteit van leven. Dan is duurzaamheid belangrijk.

Wageningen University doet veel onderzoek naar bijvoorbeeld het winnen van energie op een duurzame manier. Denk hierbij aan het winnen van energie uit zoet en zout water, het maken van bio-ethanol door middel van algen, het maken van bio-energie uit stro, afvalwater of ontlasting. Deze milieuvriendelijke manieren van energie opwekken zorgen direct voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daar doen we ook onderzoek naar, vanuit de invalshoeken people, planet, profit. Welke invloed hebben die broeikasgassen precies op klimaatverandering? Op welke manier kun je de CO2 uitstoot nog meer verminderen? Of kun je CO2 opslaan, in de bodem bijvoorbeeld?

Daarnaast kijken we ook naar de sociaal-economische kant van het verhaal: als je voor de productie van biobrandstoffen grondstoffen gebruikt zoals maïs of soja, dan concurreer je met de voedselvoorziening. En wat levert het op? Zijn mensen bereid meer te betalen voor milieuvriendelijke energie? Is het haalbaar voor een onderneming?

Je ziet al, duurzaamheid is een complex verhaal. Maar ook interessant vanwege al die verschillende invalshoeken. Het is dan ook niet gek dat je er bij vrijwel elke opleiding van Wageningen University mee bezig kunt zijn.

Algemene bronnen
 • Wageningen University themapagina Bio-energie
  Op deze themapagina vind je artikelen en projecten over een ‘biobased economy’ waar Wageningen University onderzoek naar doet. Kies bijvoorbeeld bij ‘Projecten’ als subthema ‘Biobrandstof en energie’ voor meer informatie over de projecten binnen dit subthema.
 • Stichting Natuur en Milieu
  Stichting Natuur en Milieu is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen. Klik op de tab ‘thema’s’ en vervolgens ‘duurzame landbouw’ voor artikelen over landbouw en beleid, of het thema ‘klimaat en energie’ voor effecten en mogelijke oplossingen van klimaatverandering.
 • Duurzaam 2020
  Een commerciële site vol nieuwtjes met betrekking tot duurzaamheid. Onder het kopje ‘thema’s’ bovenaan, kan je artikelen selecteren op verschillende thema’s, bijvoorbeeld ‘klimaat en energie’ en ‘duurzaamheidsbeleid’.

Invalshoeken

Het Duurzaamheidskabinet!

Stel je eigen kabinet, variërend van 2 tot 5 personen, samen en maak je eigen plannen om jouw land nog duurzamer te maken. Discussieer elke week met de anderen uit het kabinet, die het misschien veel belangrijker vinden om in bijvoorbeeld economie of ontwikkelingssamenwerking te investeren!

Het ‘kabinetspel’ duurt in totaal 5 weken, waarbij iedere week een kabinetsjaar voorstelt en de eerste week de coalitievorming is. Elke week moet het budget verdeeld worden over de verschillende ministeries en afdelingen, en zal je beslissingen moeten nemen die jouw beleid ten goede komen. Vergeet daarbij niet dat je niet zomaar al het geld op duurzaamheid kan zetten, maar zaken als economie, gezondheidszorg en onderwijs ook zeker belangrijk zijn om een land draaiende te houden!

Om op een verantwoorde manier deel te nemen aan het duurzaamheidskabinet moet je nadenken over hoe jouw land duurzamer kan. Dat kan door vermindering in uitstoot, bijvoorbeeld een belasting op autorijden, maar ook door meer geld te steken in duurzame energie. Je moet zelf nadenken welke oplossingen volgens jou het meeste effect hebben.

Bronnen
 • Leerstoelgroep milieutechnologie Wageningen University
  De afdeling ´milieutechnologie´ van Wageningen University houdt zich onder andere bezig met de mogelijkheden tot het hergebruiken van energie. Op deze pagina vind je al het onderzoek dat zij op dit gebied doen.
 • Milieu Centraal
  Een website van Milieu Centraal. Milieu Centraal informeert consumenten over energie en milieu in het dagelijks leven. Op de website zijn een aantal voor- en nadelen te vinden van verschillende soorten duurzame energie. Belangrijk voor je beleidsvorming!
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  Bij beleidsvorming is het belangrijk om voldoende te weten van politiek. Kijk op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om je in te lezen en ideeën op te doen over duurzaam beleid. Er staan artikelen en voorbeelden op de website, bijvoorbeeld werken aan een duurzame Vierdaagse in Nijmegen.

Wat zou je zelf kunnen doen? De Dag van de Duurzaamheid

Een definitie van duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het gaat dus om lange termijn oplossingen voor de schaarste van hulpbronnen.

Maar is het niet zo dat duurzame ontwikkeling bij bewustwording begint? Daarom vindt na het succes van vorig jaar op 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid 2014 plaats. Urgenda nodigt, als initiatiefnemer, alle bedrijven, particulieren, organisaties, gemeenten, scholen en provincies uit om op 10-10 een duurzame activiteit te organiseren. Hierdoor vinden er op 10-10, verspreid door heel Nederland, honderden duurzame activiteiten plaats. Zo willen ze bijdragen aan de bewustwording van de noodzaak tot duurzame ontwikkeling!

Doe mee aan deze dag en maak er eventueel een project van dat langer duurt. Een eigen initiatief opstarten kan natuurlijk ook, het hoeft niet op 10-10. Wie weet betrek je je klas of de hele school erbij?! Doe een literatuurstudie over duurzaamheid en kijk welke maatregelen ook op lange termijn zouden kunnen werken. Welke oplossing heeft volgens jou het meeste potentie? Bedenk dat een eenmalige actie vaak minder oplevert dan een doorlopend project!

Bronnen

 • De Dag van de Duurzaamheid
  10-10 is de Dag van de Duurzaamheid! Heb jij een ‘duurzaam idee’? Kijk op de website wat er allemaal voor deze dag georganiseerd wordt en wat er in het verleden gedaan is.
 • Alles duurzaam
  Op deze website staan winkels en bedrijven die duurzame producten of diensten aanbieden. Ook vind je er duurzaam nieuws, achtergrondinformatie en keurmerken en producten. Een goede site om inspiratie op te doen.