Meer over het Certificaatprogramma

Het certificaattraject van Studium Generale staat open voor alle studenten van Wageningen University & Research die zich breed willen ontwikkelen, een grote interesse hebben in de wereld om hen heen, en zichzelf willen trainen in kritisch denken en reflecteren.

Wanneer ik op het hele certificaattraject reflecteer, kan ik alleen maar positief zijn. Ik heb veel inzicht gekregen in verschillende onderwerpen en mijn algemene kennis flink uitgebreid. Ik heb nagedacht over onderwerpen waar ik normaliter nooit over na zou denken en nam deze vaak mee naar huis. Hierdoor ontstonden vaak mooie gesprekken met vrienden, familie en huisgenoten.

Door deel te nemen aan het Certificaatprogramma verbreed je je horizon en ontwikkel je competenties op het gebied van luisteren, reflecteren, redeneren, samenvatten en schrijven. Je vat eerst de kern van de activiteit – meestal een lezing – samen. Daarbij maak je het onderscheid tussen de meningen en de onderbouwde argumenten van de spreker. Vervolgens reflecteer je op de activiteit. Je legt verbindingen tussen je eigen referentiekader, ervaringen, normen en waarden enerzijds, en de informatie en inzichten uit de lezing anderzijds. Je reflecteert op wetenschap, samenleving en je persoonlijke levenssfeer, waarbij je meer inzicht krijgt in de wijze waarop je denkt en waarom.

Het certificaat wordt uitgereikt als je:

  • Ongeveer 10 SG-activiteiten bezoekt;
  • Reflecteert op elke activiteit door ofwel een reflectieverslag (700-1000 woorden) te schrijven, ofwel deel te nemen aan een mondelinge reflectiesessie. In totaalvoltooi je 10 reflectie-activiteiten. Daarvan mogen maximaal 3 activiteiten bestaan uit deelname aan een mondelinge reflectiesessie. Het is mogelijk om over een bepaalde SG-activiteit zowel schriftelijk als mondeling te reflecteren. Voor deelname aan een mondelinge reflectiesessie over een SG-serie moet je minimaal twee-derde van die serie bijgewoond hebben, en een aantal stellingen over die serie inleveren;;
  • Je een verdiepingsopdracht uitvoert, gebaseerd op een eerder ingeleverd reflectieverslag. Mogelijk krijg je zo’n opdracht, die telt als één reflectieverslag.
  • Een gepersonaliseerde reflectieopdracht voltooit aan het einde van het traject;
  • Een persoonlijke terugblik (700-1000 woorden) op het Certificaatprogramma schrijft, waarin je reflecteert op hoe je je traject hebt ervaren;
  • Het Certificaatprogramma doorloopt in één jaar en volgens de richtlijnen in de Certificate Programme Student Guide;
  • Tijdens het traject krijg je de gelegenheid om deel te nemen aan de periodieke workshops die regelmatig worden georganiseerd voor certificaatstudenten. Deelname aan een workshop kan in de plaats komen van een reflectie-activiteit. Dit geldt voor maximaal twee workshops. Echter, het aantal geschreven reflectieverslagen moet altijd 7of meer zijn.

Wil je jezelf ontwikkelen in het Certificaatprogramma en een certificaat verdienen? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar Studium Generale. Vervolgens nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek. Uit die e-mail en dat gesprek moet blijken:

  • Wat je interesses zijn en wat je (studie)achtergrond is;
  • Waarom je graag zou deelnemen aan het Certificaatprogramma;
  • Waarom je denkt de inspanningen die dit programma vraagt te kunnen volhouden.

Je kunt op elk gewenst moment beginnen met het traject. Het traject kan in overleg onderbroken worden, bijvoorbeeld voor een stage of afstudeeronderzoek buiten Wageningen. Als je vragen hebt over het Certificaatprogramma, aarzel dan niet om contact op te nemen via e-mail.