Blended

Samen werken aan transities in de openbare ruimte

Transities als klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, mobiliteit, biodiversiteit en sociale opgaven moeten allemaal hun plaats krijgen in de openbare ruimte. Maar de ruimte is beperkt en opgaven raken steeds meer met elkaar verweven. Intussen proberen beheerders, planners en ontwerpers elk vanuit hun eigen perspectief tot oplossingen te komen.

Ben jij als beheerder betrokken bij projecten over bijvoorbeeld klimaatadaptatie of mobiliteitstransitie, programmeer je het groot onderhoud van de openbare ruimte of de vervanging van riolering en andere assets en denk jij dat het anders kan? Wil je samen met andere beheerders, planners en ontwerpers tot vernieuwende inzichten en tot integrale, duurzame oplossingen komen maar weet je niet hoe? Zoek je naar manieren om met ontwerpers samen tot oplossingen te komen die ook te beheren zijn? Probeer je het beheer van de openbare ruimte in een bredere context te plaatsen? Vraag je je af hoe je vervangingsopgaven van verschillende assets slimmer kunt benutten? Volg dan de cursus Samen werken aan transities in de openbare ruimte.

Organisator Wageningen Academy, Landscape Architecture and Spatial Planning
Datum

di 29 oktober 2024 tot vr 20 december 2024

Duur 8 uur per week (80 uur)
Locatie Wageningen Campus
Prijs € 2.545,00

Voertaal: Engels

Het vak verbreedt en verfrist je blik, met name door de combinatie van studenten en professionals. Het geeft een integrale en multidisciplinaire aanpak om naar een probleem te kijken: in de huidige tijd een vereiste om goed mee te komen.
Frank van Delft, Business Developer bij landschapsontwikkelingsbureau HOEK

Waarom deze cursus volgen?

In deze cursus ga je samen met planners en ontwerpers de transities in de openbare ruimte integraler benaderen. Je gaat opgaven met elkaar verbinden en verder kijken dan aparte assets en het beheerdomein. Door theorie toe te passen op concrete praktijkvoorbeelden leer je begrijpen dat er meer soorten integratie bestaan, wat er nodig is voor integraal werken en waarom het zo lastig is. Je krijgt meer inzicht in de manier van denken en werken van planners en ontwerpers en hoe je samen tot andere, vernieuwende oplossingen kunt komen. Je reflecteert op je eigen routines en gaat een integrale aanpak ontwikkelen. Zowel inhoudelijk als procesmatige aspecten komen aan de orde.

Na het volgen van deze cursus:

  • Kun je de impact van verschillende transities in de openbare ruimte analyseren vanuit diverse invalshoeken
  • Kun je de verschillende rollen van planning, ontwerp en beheer in de openbare ruimte onderscheiden en begrijpen hoe ze kunnen samenwerken
  • Kun je een geïntegreerde oplossing of benadering ontwikkelen voor een transitieopgave in de openbare ruimte
  • Ben je in staat om theoretische kennis van verschillende disciplines te combineren met je eigen praktijkkennis en ervaring.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is ontworpen voor een brede groep beheerders van de openbare ruimte: asset managers, integraal beheerders, beheerregisseurs en beheerstrategen. Ook masterstudenten met een achtergrond in ruimtelijke planning of ontwerp nemen deel aan de cursus. Tijdens de cursus werk je samen in kleine gemengde groepen van professionals en masterstudenten. Deze combinatie van praktische en theoretische kennis vanuit verschillende disciplines leidt tot een andere kijk op de opgaven en tot vernieuwende, integrale benaderingen.

Programma & onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

  • Operationeel, tactisch en strategisch beheer
  • Openbare ruimte
  • De rol van beheer, planning en ontwerp in de openbare ruimte
  • Transitietheorie
  • Transities zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, mobiliteit
  • Integrale benaderingen in praktijk en theorie

In een periode van acht weken ga je de stof van werkcolleges en lezingen toepassen in oefeningen, discussie-opdrachten, groepswerk en een intensieve workshop over een praktijkcasus. Studenten gaan daarnaast ook aan de slag met een casus uit jouw eigen praktijk. De cursusactiviteiten vinden deels online en deels op campus/locatie plaats.

De studiebelasting van de cursus is 80 tot 90 uur. Het gaat om ongeveer twee middagen per week, behalve de intensieve workshop in de zevende week. Je werkt dan elke middag in groepen aan een praktijkcasus. Een gedetailleerd programma is beschikbaar bij de programmamanager Janine Quist.

Gemengde groepen

In de cursus werk je samen met andere professionals en met masterstudenten vanuit verschillende disciplines. Complexe uitdagingen in de openbare ruimte kun je niet alleen vanuit je eigen perspectief als beheerder, planner of ontwerper oplossen. Je hebt elkaar nodig om tot oplossingen te komen die ertoe doen: andere disciplines en een combinatie van praktische en theoretische kennis.

Dit kan lastig zijn, je moet elkaar leren verstaan om samen tot vernieuwende oplossingen te komen. In de cursus gaat het daarom niet alleen om de inhoud, maar ontwikkel je ook vaardigheden om de complexe opgaven integraal te benaderen. Oud-deelnemers zijn enthousiast over dit concept. Benieuwd naar hun ervaringen? Lees dit interview over ervaringen.

Engels - Nederlands

Goed om te weten: zoals gebruikelijk bij universitaire masteropleidingen is de voertaal Engels. In deze cursussen gaan we daar pragmatisch mee om. Er is voldoende ruimte voor instructies en dialogen in het Nederlands. In de praktijk blijkt dat de soms aanwezige vrees voor het Engels niet nodig is. Hierover lees je meer in het nieuwsbericht ‘Cursus aan de WUR: bij twijfel zeker doen'.

Microcredentials

Wanneer je een cursus met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een Microcredential. Microcredentials zijn digitale certificaten voor korte onderwijsprogramma’s en geven een kwaliteitskeurmerk aan deze cursussen.

Lees verder op Microcredentials - WUR.

Deze cursus is ontwikkeld door experts van Wageningen University in samenwerking met de stichting Managing Public Space. De cursus is onderdeel van een leergang van drie complementaire cursussen, die afzonderlijk en in willekeurige volgorde gevolgd kunnen worden. De inhoud is afgestemd met beheerprofessionals van overheden, advies- en kennisorganisaties die deelnemen aan de stichting MPS. Voor meer informatie zie: Leergang Managing Public Space - WUR.

Online informatiesessie

Wil je meer uitleg over de cursussen? Meld je dan aan voor de eerstvolgende online informatiesessie via een e-mail naar continuingeducation@wur.nl of mail naar janine.quist@wur.nl om een opname van de meest recente informatiesessie te kunnen terugkijken.

Inschrijven

Schrijf je nu in voor deze cursus.