Online

Inspiratiesessie Stikstof in de Landbouw

De Inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is bedoeld voor erfbetreders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Deze inspiratiesessie is een aanvulling op het scholings- en coachingsaanbod 'Stikstof in de landbouw' dat door de groene Hogescholen en Wageningen Universiteit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is ontwikkeld.

Organisator Wageningen University & Research (Wageningen Academy), HAS Green Academy & Aeres Hogeschool
Duur 3 uur

Voor meer informatie en inschrijven bezoek de HAS website.