Klachtenprocedure

Wageningen Academy streeft naar tevreden klanten en wij doen ons uiterste best om u een goed product en de beste service te bieden. Indien u hierover onverhoopt toch niet tevreden bent kunt u de volgende stappen ondernemen.

1. De programmamanager die verantwoordelijk is voor de cursus of training is uw eerste aanspreekpunt.

2. Wanneer u er met de programmamanager niet uit dreigt te komen, kunt u een klachtenprocedure starten.

Hiervoor neemt u contact op met Geurt Heimensen, manager van Wageningen Academy. U kunt hem zowel telefonisch als via de mail bereiken. In het geval dat Geurt Heimensen één van de belanghebbende partijen is in relatie tot uw klacht, vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat van Wageningen Academy.

Na het indienen van uw klacht kunt u binnen vijf werkdagen een reactie verwachten. Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan een goede relatie met onze klanten.