On-campus

Cursus Toegepaste statistiek

Wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder statistiek. Een goede statistische achtergrond helpt bij het effectief opzetten van onderzoek en het beantwoorden van de relevante onderzoeksvragen. En door de beschikbaarheid van statistische software zoals Genstat en R zijn onderzoekers in staat om zelfstandig complexe vraagstukken op te lossen. Het is daarbij essentieel dat in elke fase van het onderzoek de juiste keuzen worden gemaakt.

Organisator Wageningen Academy
Datum

di 24 januari 2023

Duur 8 dagen
Financiële tegemoetkoming STAP-budget
Format Wageningen Campus
Certificaat Microcredentials
Groepsformaat 8-20

Registratie deadline: 15 januari 2023
Direct aanmelden of download de brochure.

Voor deze cursus is aanvraag van het STAP-budget mogelijk.
Meer informatie over de STAP-regeling vind je hier.

Waarom deze cursus volgen?

Het doel van deze cursus is om de algemene principes van proefopzet, data-analyse en modellering uiteen te zetten. Verschillende statistische methoden worden geïllustreerd met voorbeelden uit de life sciences. Na afloop van de cursus kan je hetgeen geleerd is toepassen in je eigen onderzoek.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bestemd voor onderzoekers (hbo- of wo-niveau), werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid of onderzoeksinstituten en voor docenten in het hoger (agrarisch) onderwijs. Mocht je twijfelen of je tot de doelgroep behoort of over de juiste voorkennis beschikt, neem dan gerust contact met ons op!

Opzet en onderwerpen

In deze cursus ligt het zwaartepunt op het toepassen van statistische methoden en modellering op voorbeelden uit de life sciences (plant, dier, voeding en groene ruimte). De theoretische onderbouwing ontbreekt waar nodig is niet, maar de nadruk ligt op het aanleren van het begrip welke statistische technieken nodig zijn om het experiment of onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Proefopzetten, van eenvoudig tot complex, variantie analyse en gegeneraliseerde lineaire regressie modellen komen uitgebreid aanbod. Het hoe en waarom van verschillende statistische analyse methoden wordt uitgelegd en geoefend tijdens de computer practica.

Elke cursusdag bestaat uit een theoretische sessie en een praktische sessie met Genstat of R. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze, naast elke cursusdag, ongeveer een dag besteden aan zelfstudie en het uitwerken van opgaven die betrekking hebben op data uit de eigen onderzoekspraktijk. Hierbij en ook tijdens de computer practica is er veel ruimte voor individuele feedback.

Statistische software
De deelnemer kan tijdens deze cursus werken met de statistische software Genstat of R.

Cursusleider

De cursusleidster is ir. S. L. G. E. (Saskia) Burgers, Wageningen Plant Research, Biometris.

Docent Saskia Burgers heeft veel kennis en ervaring en weet de leerstof op een begrijpelijke en inspirerende manier te delen, zodat deelnemers statistiek beter kunnen toepassen in hun werk.

Meer informatie & aanmelden

Direct aanmelden of download de brochure. Vragen? Neem contact op met de programmamanager Monique Tulp-Jansen.

Na afronding van deze cursus kun je microcredentials ontvangen. Microcredentials
certificeren de leeruitkomsten van kortere onderwijsprogramma’s en geven een
kwaliteitskeurmerk. Meer informatie vind je hier.