samenwerken in een divers team

Join the jam!; het Jam Cultures Spel

Het 'Join the Jam! Jam Cultures Spel' geeft inzichten, inspiratie en handvatten om de kracht van diversiteit in organisaties beter te benutten en de mate van inclusie te vergroten.

Je wordt uitgenodigd om op een speelse wijze te discussiëren over wat diversiteit en inclusie is voor jou, je organisatie, team en je werk.

Opzet en inhoud

Onder begeleiding van een gecertificeerd spelleider en trainer inclusieve communicatie ga je met je team(s) aan de slag.

Het spel is als een jamsessie, waarin meningen en ideeën worden gecombineerd en deelnemers worden uitgenodigd met elkaar aan de slag te gaan. Je beantwoordt vragen, bespreekt dilemma’s,  bedenkt oplossingen en benoemt concrete acties.

Je wordt uitgedaagd om manieren te bedenken om je eigen organisatiecultuur nog meer open te stellen voor nieuwe gezichten en andere meningen.

Interesse?

Wil je meer informatie of heb je interesse in Join the Jam!? Neem dan contact op met onze afdeling maatwerk.

Ja, ik wil meer informatie

Intercultural_differences.jpg