Klachtenprocedure

Informatie over de klachtenprocedure bij Wageningen in'to Languages, het expertisecentrum voor taal en communicatie van Wageningen University & Research.

Als je niet tevreden bent, horen we dat graag. Dat kan op verschillende manieren:

Informeel
Praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen tot een bevredigende oplossing komen.

Formeel
Je kunt een formele procedure in werking stellen: officieel een klacht indienen.

Klacht
Een klacht is volgens het woordenboek een uiting van ontevredenheid: je bent bijvoorbeeld niet tevreden over het gedrag van docenten of medewerkers of over de kwaliteit van voorzieningen.

Je kunt je klacht op verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

  1. Vul het klachtenformulier in via de website van Wageningen in'to Languages. Dit formulier kan digitaal worden ingestuurd.
  2. Stuur een e-mail naar complaint.into@wur.nl onder vermelding van 'klacht'.
  3. Stuur een brief aan de Klachtencommissie van Wageningen in'to Languages, onder vermelding van 'klacht'.

Procedure

  1. Na ontvangst wordt aan een klacht een registratienummer toegekend.
  2. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door de Klachtencommissie, bestaande uit het hoofd van Wageningen in’to Languages, Mw.Judith Arns, hoofd Wageningen.
  3. Nadat je een klacht hebt ingediend krijgt je binnen 2 werkdagen bericht van mw. Jansen over ontvangst van de klacht.
  4. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, word je hierover binnen één week na de ontvangstdatum geïnformeerd.
  5. Binnen 2 weken na ontvangstdatum ontvang je via e-mail een inhoudelijke beoordeling van de klacht met een mogelijke oplossing.
  6. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de klachtbehandeling en eventueel gemaakte afspraken.
  7. Mocht je het niet eens zijn met de uitspraak van de klachtencommissie, dan verwijzen wij je door naar mevrouw Loura Bos, Hoofd Operational Services Facilitair Bedrijf Wageningen University & Research.

De afdeling Vertaling & Tekstredactie heeft een afwijkende klachtenprocedure. Ben je niet tevreden over de diensten of dienstverlening van deze afdeling of heb je suggesties tot verbeteringen, dan kan je dat kenbaar maken door te bellen naar 06-27821849 of een e-mail te sturen naar vertaalservice@wur.nl. Desgewenst krijg je inzage in hun klachtenprocedure.