Product

Developing my Research Vision (face-to-face)

Wat is jouw onderzoeksvisie? Jonge wetenschappers vinden deze vraag niet altijd eenvoudig te beantwoorden, maar het is van cruciaal belang, vooral voor degenen die carrière willen maken in de wetenschap en blijk moeten geven van hun wetenschappelijke onafhankelijkheid, (internationale) zichtbaarheid en ambitie voor een vaste aanstelling.

Juist voor hen is deze cursus heel geschikt. De cursus is gericht op postdocs en beginnende tenure trackers die met de wetenschap bezig willen blijven en willen werken aan het ontwikkelen, formuleren en communiceren van hun persoonlijke onderzoeksvisie.

Doelen van het programma

Met behulp van verschillende workshops, groepsdiscussies en individuele activiteiten leer je:

 • Wat je onderzoeksvisie is en waarom dit JOUW onderzoeksvisie is
 • Waarom dit belangrijk is, wetenschappelijk en maatschappelijk gezien
 • Hoe jij jouw visie kan vertalen naar SMART activiteiten
 • Hoe jij jouw visie op een aantrekkelijke en effectieve manier kan overbrengen

Door een duidelijk beeld van jouw visie te vormen, die je op een aantrekkelijke en effectieve manier kan overbrengen, zet je zowel jezelf als je onderzoek in de schijnwerpers als je het presenteert aan de tenure track committee, op congressen, via (sociale) media en aan de partners waar je mee samenwerkt.

Let op dat dit geen schrijfvaardigheidscursus is, maar een persoonlijke ontwikkelingscursus waar je in kleine groepjes werkt aan het vinden van jouw onderzoeksniche, jouw profiel, en hoe jij jezelf kan onderscheiden met jouw visie, ideeën, expertise en persoonlijkheid.

Inhoud en planning

Dit programma is een stapsgewijs proces waarbij je intensief gaat werken aan je persoonlijke ontwikkeling, je onderzoeksvisie en je presentatie. De werkmethoden zijn gevarieerd, bestaande uit online tests, zelfanalyse en zelfreflectie, vaardigheidstrainingen, groepswerk, brainstormen en het schrijven en presenteren van sessies en actieplannen.

Je zal nieuwe informatie verwerken en analyseren terwijl je het programma doorloopt. Je zal reflecteren op jezelf en op je beeld en visie voor de toekomst. Het ontwikkelen van deze vaardigheden kost tijd, dus wij willen je vragen om tijd vrij te maken tussen de trainingsdagen en persoonlijke aantekeningen bij te houden over je bevindingen en ervaringen.

Aangezien het proces een langere periode bestrijkt, raden we aan om kleine subgroepen te vormen die wekelijks op een vast tijdstip bij elkaar komen om de persoonlijke dossiers te bespreken en ideeën met elkaar uit te wisselen.

Programma

Dag 1: Wat is mijn droom? & waar ben ik nu?

Het ontwikkelen van een visie is een proces, van droom naar de werkelijkheid. In deze sessie ga je op zoek naar jouw waarom, jouw ideaal, jouw droom. Wat zijn mijn ambities? Wat wil ik over tien jaar met mijn onderzoek bereikt hebben? Voor wie doe ik het? En waarom?

Je gaat bepalen hoe realistisch de droom is. Daarom zal je gevraagd worden om een online zelfstudie over werkwaarden en een persoonlijkheidstest in te vullen (Big 5 Personality Traits). Aan de hand daarvan zal je een SWOT-analyse uitvoeren om te identificeren welke uitdagingen voor je liggen en hoe deze kunnen worden aangepakt. De zelfanalyse is het beginpunt voor de ontwikkeling van jouw visie.

Dag 2: Hoe zal mijn onderzoek er over tien jaar uitzien?

In deze sessie zal je naar 'buiten' kijken om een blik te werpen op de toekomst van je onderzoeksveld. We leven in een wereld die steeds verandert en complexer wordt, dus optimaal gebruik maken van creatief potentieel is essentieel. We zullen creatieve technieken gebruiken om de meest creatieve en innovatieve ideeën te herkennen en selecteren. Met behulp van collega's word je gestimuleerd om 'out of the box' en vanuit andere perspectieven te kijken, zodat je een scherper beeld krijgt van de toekomst: Hoe zal mijn onderzoek er over tien jaar uitzien?

Je zal je visie op gaan schrijven en gevraagd worden om de resultaten te delen met mensen binnen en buiten jouw werkveld, om te testen of je ideeën reëel zijn. Je zal dieper ingaan op de wetenschappelijke impact en maatschappelijke waarde en op zoek gaan naar partners en financieringskansen.

Dag 3: Mijn onderzoeksvisie in detail

Je zal je ideeën omzetten naar een helder geschreven onderzoeksvisie die je gaat bespreken met andere deelnemers in je subgroep. Je gaat op zoek naar mogelijke overeenkomsten, maar vooral verschillen in jullie visies. Je zal feedback ontvangen om je visie aan te scherpen en je onderzoeksniche te definiëren.

Een succesvolle onderzoeker zal worden uitgenodigd als gastspreker om met zijn of haar eigen verhaal de groep te inspireren en ondersteunen.  

Dag 4 & 5: Hoe communiceer ik mijn visie over?

Na het formuleren van een duidelijke onderzoeksvisie zal je vaardigheden ontwikkelen en hulpmiddelen inzetten om deze visie op een aantrekkelijke, overtuigende manier te presenteren. Jij bepaalt hoe je veelbelovende stakeholders gaat bereiken en overtuigen. Je bouwt een sterk en boeiend verhaal op dat je kan gebruiken om jezelf en je onderzoek te presenteren voor een tenure track comittee, potentiële partners, stakeholders of de media.

Na dit deel van het proces ben je getraind in de volgende vaardigheden:

 • Het pitchen van mijn onderzoeksvisie (dag 4)
 • Persoonlijke branding / profilering
 • Schrijven voor sociale media & online netwerken (dag 5)

Dag 4: Het pitchen van mijn onderzoeksvisie (halve dag)

Je gaat van jouw visie een kort maar krachtig verhaal maken. Het herformuleren en vooral aanscherpen van een visie die klaar is om gepitcht te worden, vindt plaats tijdens een trainingssessie van een halve dag. 

Dag 5: Persoonlijke branding / profilering (halve dag)

Deze sessie behandelt de kunst van het verkopen van jezelf als een onderscheidend onderzoeker in een concurrerende omgeving. Je zal de benodigde kennis en vaardigheden verkrijgen om jezelf te presenteren als een persoonlijk merk in je vakgebied. 

Dag 5: Online netwerken & schrijven voor sociale media (halve dag)

In deze sessie zal je leren wat online netwerken allemaal inhoudt en welke resultaten het kan opleveren. Je zal een sociale mediastrategie ontwikkelen voor verschillende doelgroepen en zal je online profielen verbeteren (LinkedIn, persoonlijke website). Deze sessie is dus praktijkgericht en zorgt voor sterk verbeterde sociale media-profielen of een geschreven blogtekst.

Dag 6: wat wordt mijn volgende stap?

In deze laatste sessie zal je jouw visie omzetten in een concrete strategie om je doelen op de lange termijn te bereiken. Met andere woorden: wat moet je doen (acties) na deze cursus?

 • Gericht op kennis en vaardigheden: wat moet ik weten en beheersen?
 • Gericht op samenwerking: wie kan me (verder) helpen?
 • Gericht op profilering: hoe en waar zet ik mezelf op de kaart op een onderscheidende manier.

Je hebt nu een concreet actieplan voor je verdere academische carrière.

Praktische cursusinformatie

 • Deze cursus is face-to-face.
 • 5 volle dagen en 1 dagdeel.
 • De starttijd van de cursus ligt voor elke bijeenkomst tussen 09.00 uur en 10.00 uur.
 • Houd er rekening mee dat er naast de trainingsdagen voldoende tijd wordt gereserveerd om zelfstandig te werken aan de opdrachten en de onderzoeksvisie.
 • Het maximale aantal deelnemers per groep is 13.

Data en tijden

De cursus Developing my Research Vision wordt één keer per jaar in het tweede semester gegeven. Klik hieronder voor het cursusschema.

Rooster PhD en Postdoc cursussen 2023

Als je de cursus wilt volgen maar er is geen plek meer of er is geen startdatum die bij je past, meld je dan aan voor onze meldingslijst via het interesseformulier. Je wordt dan op de hoogte gehouden van nieuwe inschrijfmogelijkheden en -data.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is inbegrepen in het cursusgeld en zal worden uitgedeeld tijdens de eerste sessie.

Cursusprijs

Postdoctorale studenten aan de Wageningen Graduate Schools € 682,50
Alle andere postdocs en personeel van Wageningen University € 1.365
Alle andere cursisten € 2.045

Opzegtermijn

Je kunt je zonder bijkomende kosten afmelden voor de cursus tot vier weken voor aanvang van de cursus. Hierna zal het geldende tarief in rekening worden gebracht, tenzij je:

 • iemand kunt vinden die je plaats wil innemen in de cursus. Geef in dat geval naam en contactinformatie van deze persoon door aan de cursuscoördinator. In dit geval bedragen de kosten voor opzegging € 50,-.
 • een geldige reden hebt om je af te melden voor de cursus (ziekte of een sterfgeval van een familielid van 1e of 2e graad). Dit geldt alleen voor promovendi en postdocs van Wageningen University & Research. In dit geval zal de gereduceerde prijs in rekening gebracht worden en verwachten we een e-mail van je supervisor/PI met de reden van afmelding.