Product

Science Journalism (face-to-face)

Inzichten uit promotietrajecten zijn ook interessant voor een niet-academisch publiek. Veel wetenschappers starten en nemen deel aan maatschappelijke discussies, waardoor zij unieke en geïnformeerde perspectieven toevoegen aan het publieke debat. De mogelijkheden zijn eindeloos: bijdragen aan opiniestukken in kranten, populairwetenschappelijke boeken schrijven of de conventionele paden helemaal omzeilen via je eigen (groeps)blog. Iedereen heeft de mogelijkheid om relevante doelgroepen te bereiken.

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met de Wageningen Graduate Schools (WGS).

Doelgroep

  • Deze cursus is bedoeld voor alle promovendi die willen dat (hun) onderzoek ook buiten de academische wereld impact heeft, ongeacht hoe ver ze zijn met hun promotietraject.
  • Het maximumaantal deelnemers per groep is 16.

Doelstellingen van de cursus

Het doel van deze cursus is om:

  • de populairwetenschappelijke schrijf- en communicatievaardigheden van deelnemers te verbeteren, zodat zij relevante bijdragen kunnen leveren aan een duurzame samenleving.
  • deelnemers inzicht te geven in de mogelijkheden die populair schrijven biedt om de zichtbaarheid van wetenschappers te vergroten en wetenschappelijke kennis onder een groter publiek (bestaande uit zowel professionals als leken) te verspreiden, bijvoorbeeld door als deskundige in de media te verschijnen.

Na afloop van de cursus ben je in staat op boeiende wijze over je onderzoek te schrijven. Je weet hoe je bronnen verzamelt en structureert om ervoor te zorgen dat je werk transparant, geloofwaardig en betrouwbaar is. Je hebt verschillende technieken geoefend om expressief en effectief te kunnen schrijven en bent bekend met afbeeldingen, visuele en audioformaten. Tijdens sollicitatiegesprekken zul je een betere indruk maken. Deelnemers hebben inzicht in kennisverspreiding via publicaties, online en sociale media en zijn beter geïnformeerd over journalistieke praktijken op het gebied van wetenschapsjournalistiek, opiniestukken en interviews met experts.

Praktische informatie en credits

Bijeenkomsten bestaan uit klassikale oefeningen, minicolleges en feedbacksessies. Deelnemers oefenen uitgebreid met schrijven en verbeteren hun vaardigheden op basis van de ontvangen opmerkingen. De cursus wordt in het Engels gegeven, maar opdrachten kunnen in het Engels of Nederlands worden geschreven, afhankelijk van de doelen van de deelnemer.

Toelatingseisen

Er zijn geen specifieke toelatingseisen om tot deze cursus toegelaten te worden.

Data en tijden

De cursus Science Journalism wordt 2 keer per jaar gegeven, waarvan 1 keer in het eerste semester en 1 in het tweede semester. Klik hieronder voor het cursusschema.

Rooster PhD en Postdoc cursussen 2023

Wil je deze cursus graag volgen, maar is hij volgeboekt of staat de gewenste startdatum er nog niet bij? Vul dan ons registratieformulier in om je aan te melden voor onze notificatielijst en zo op de hoogte te blijven van nieuwe data en inschrijfmogelijkheden.

Cursusmateriaal

Bij aanvang van de cursus wordt aan alle deelnemers een cursusboek uitgereikt. Daarnaast wordt er gewerkt met studiematerialen in Brightspace.

Certificaat

Om het certificaat van de cursus te verkrijgen moeten de cursisten aan onderstaande 4 voorwaarden voldoen: (1) de eerste les bijwonen, (2), minstens 4 van de 5 resterende lessen bijwonen, (3) de cursist dient de lessen in zijn geheel bij te wonen en (4) alle opdrachten op tijd ingeleverd hebben.

Cursusprijs

Gereduceerde prijs* € 332,50
Universiteits-/interne prijs** € 665
Externe prijs € 730

De prijs is inclusief studie- en cursusmateriaal.

* Wanneer heb je recht op de gereduceerde prijs?

  • Promovendi van Wageningen University & Research met een goedgekeurd Training and Supervision Plan (TSP) die ingeschreven staan bij een van de onderzoekscholen van Wageningen University (EPS, PE&RC, VLAG, WASS, WIAS, WIMEK).
  • Postdocs van Wageningen University & Research die ingeschreven staan bij een van de onderzoekscholen van Wageningen University.

** Wanneer heb je recht op de universiteits-/interne prijs?

  • Andere promovendi / postdocs en medewerkers van Wageningen University & Research.

Opzegtermijn

Je kunt je zonder bijkomende kosten afmelden voor de cursus tot vier weken voor aanvang van de cursus. Hierna zal het geldende tarief in rekening worden gebracht, tenzij je:

  • iemand kunt vinden die je plaats wil innemen in de cursus. Geef in dat geval naam en contactinformatie van deze persoon door aan de cursuscoördinator. In dit geval bedragen de kosten voor opzegging € 50,-.
  • een geldige reden hebt om je  af te melden voor de cursus (ziekte of een sterfgeval van een familielid van 1e of 2e graad). Dit geldt alleen voor promovendi en postdocs van Wageningen University & Research. In dit geval zal de gereduceerde prijs in rekening gebracht worden en verwachten we een e-mail van je supervisor/PI met de reden van afmelding.