Product

The Essentials of Scientific Writing and Presenting (face-to-face)

Heb je nog geen artikel geschreven of een presentatie gegeven, maar wil je wel alvast wat nuttige algemene tips hoe je dat het beste kunt doen? Zoek je een laagdrempelige en informatieve cursus voor een goed begin van jouw wetenschappelijke loopbaan?

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met de Wageningen Graduate Schools (WGS).

Cursusomschrijving

In deze intensieve vierdaagse cursus leer je de basistechnieken over het effectief presenteren van wetenschappelijke informatie in woord en geschrift. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een heldere uitspraak en het verbeteren van jouw Engelse taalvaardigheid in het algemeen.

Promovendi die zich grondig willen verdiepen in deze materie en behoefte hebben aan praktische training wordt aangeraden eveneens de cursussen Scientific Writing, Presenting with Impact en Efficient Writing Strategies te volgen.

Doelgroep

 • Promovendi die aan het begin van hun wetenschappelijke loopbaan staan en die een overzicht willen van de communicatieve vaardigheden waarover zij dienen te beschikken voor hun promotie.
 • Promovendi die mogelijk al over deze communicatieve vaardigheden beschikken, maar willen checken of ze op de goede weg zijn.
 • Het maximale aantal deelnemers per groep is 20.

Doelstellingen van de cursus

 • De cursist krijgt beter inzicht in effectieve wetenschappelijke communicatie in woord en geschrift.
 • De cursist kent de IMRaD-structuur voor wetenschappelijke publicaties en weet hoe deze te gebruiken.
 • De cursist leert de belangrijkste aspecten van het wetenschappelijk schrijfproces kennen (samenhang, juiste woordkeuze, helder taalgebruik, grammatica, interpunctie, etc.) en hoe valkuilen in dit schrijfproces te vermijden.
 • De cursist leert hoe een presentatie dient te worden opgebouwd.
 • De cursist verbetert zijn/haar uitspraak.
 • De cursist verkrijgt meer mondelinge en schriftelijke vaardigheid in wetenschappelijk Engels.

Praktische informatie en credits

Toelatingseisen

Er zijn geen specifieke toelatingseisen om tot deze cursus toegelaten te worden.

Data en tijden

Deze cursus wordt 3 keer per jaar aangeboden, waarvan 2 keer in het eerste semester en 1 in het tweede semester. Klik hieronder voor het actuele rooster van onze cursussen.

Rooster PhD en Postdoc cursussen 2023

Wil je deze cursus graag volgen, maar is hij volgeboekt of staat de gewenste startdatum er nog niet bij? Vul dan ons registratieformulier in om je aan te melden voor onze notificatielijst en zo op de hoogte te blijven van nieuwe data en inschrijfmogelijkheden.

Cursusmateriaal

De cursisten ontvangen het cursusmateriaal bij aanvang van de eerste les. De kosten van het cursusmateriaal zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Certificaat

De cursisten dienen alle lessen in zijn geheel te hebben bijgewoond om in aanmerking te komen voor het cursuscertificaat.

Cursusprijs

Gereduceerde prijs* € 236
Universiteits-/interne prijs** € 472
Externe prijs € 540

De prijs is inclusief studie- en cursusmateriaal. Koffie, thee en lunch zijn niet bij de prijs inbegrepen.

* Wanneer heb je recht op de gereduceerde prijs?

 • Promovendi van Wageningen University & Research met een goedgekeurd Training and Supervision Plan (TSP) die ingeschreven staan bij een van de onderzoekscholen van Wageningen University (EPS, PE&RC, VLAG, WASS, WIAS, WIMEK).
 • Postdocs van Wageningen University & Research die ingeschreven staan bij een van de onderzoekscholen van Wageningen University.

** Wanneer heb je recht op de universiteits-/interne prijs?

 • Andere promovendi / postdocs en medewerkers van Wageningen University & Research.

Opzegtermijn

Je kunt je zonder bijkomende kosten afmelden voor de cursus tot vier weken voor aanvang van de cursus. Hierna zal het geldende tarief in rekening worden gebracht, tenzij je:

 • iemand kunt vinden die je plaats wil innemen in de cursus. Geef in dat geval naam en contactinformatie van deze persoon door aan de cursuscoördinator. In dit geval bedragen de kosten voor opzegging € 50,-.
 • een geldige reden hebt om je  af te melden voor de cursus (ziekte of een sterfgeval van een familielid van 1e of 2e graad). Dit geldt alleen voor promovendi en postdocs van Wageningen University & Research. In dit geval zal de gereduceerde prijs in rekening gebracht worden en verwachten we een e-mail van je supervisor/PI met de reden van afmelding.