Vertaalondersteunende software

De vertaalafdeling maakt gebruik van vertaalondersteunende software, memoQ genaamd. Met deze geavanceerde software worden al jouw vertalingen opgenomen in een klantspecifiek vertaalgeheugen. Komen woorden of zinnen vaker voor, dan worden deze automatisch vertaald op basis van het vertaalgeheugen.

Ook terminologie, jargon en relevant referentiemateriaal worden vastgelegd. De software zorgt ervoor dat de vertaler deze informatie consequent toepast bij elk vertaalproject. Op die manier ben je verzekerd van een hoge, consistente vertaalkwaliteit.

De inzet van de vertaalsoftware levert bovendien tijdwinst op: dat wat je eerder hebt laten vertalen, wordt automatisch vertaald. Onze vertaler en proeflezer controleren altijd of de vertaling ook in de context correct is. Daarnaast bespaart deze werkwijze jou kosten: voor eerder vertaalde passages betaal je een gereduceerd tarief.

De voordelen van deze software in het kort:
● Klant- en vakspecifiek jargon
● Consistent terminologiegebruik
● Kortere doorlooptijden
● Lagere kosten

Om onze vertaalkwaliteit op continue basis te verbeteren, vragen we om jouw feedback. Heb je onze vertaling na ontvangst nog aangepast, dan horen wij dat graag. Wij verwerken jouw feedback in de vertaalsoftware en gebruiken deze input bij nieuwe opdrachten. Het resultaat: onze vertalingen sluiten nog beter aan bij jouw eisen, wensen en verwachtingen.