Casus Voedselverspilling

Omdat de wereldbevolking groeit, wordt het moeilijker om alle monden te voeden. In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting met twee miljard gegroeid zijn. In totaal zijn we dan met tien miljard wereldbewoners. In een wereld waar het klimaat verandert, grondstoffen schaars worden en de hoeveelheid landbouwgrond niet veel verder uitgebreid kan worden, moet er zorgvuldiger omgegaan worden met de grondstoffen en het voedsel dat er is.

Opdracht

Leerlingen gaan in een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht geformuleerd door een expert van Wageningen University & Research of het bedrijfsleven. De start- en slotdag is op de campus, de rest van het programma vindt in de klas plaats. In de tussentijd houden de docent en leerlingen contact met de begeleidende studenten en worden ze op afstand gecoacht. De klas wordt verdeeld in teams die als adviesbureau functioneren, vandaar ook de projectnaam Junior Consultancy. Aan het eind van het traject moeten de leerlingen hun eindproduct presenteren aan de opdrachtgever.

De opdracht is het bedenken, onderzoek doen naar en uitwerken van oplossingen voor voedselverspilling, gefocust op houdbaarheidsdata en consumentengedrag.

Verschillende fases van het onderzoek

De Junior Consultancy Training (JCT) begint met een startdag op de universiteit. Hier komen de leerlingen in aanraking met alle aspecten waar ze in hun eigen onderzoek mee aan de slag gaan. De startdag bestaat uit:

  • Een college over voedselverspilling en houdbaarheidsdata;
  • Een quiz over voedselverspilling en houdbaarheidsdata;
  • Een college over consumentengedrag;
  • Een technische tour door Phenomea, waar onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit en houdbaarheid van versproducten en de mogelijkheden voor het inzetten van robots binnen de agrifood sector.

Ga alvast op virtuele tour door Phenomea

Gedurende de tien weken die volgen na de startdag, gaan de leerlingen in groepjes aan de slag. Ze gaan aan de slag met:

  • Sociaal onderzoek naar consumentengedrag;
  • Technisch onderzoek naar houdbaarheidsdata.

Tijdens de slotdag presenteren de leerlingen in het bijzijn van een jury hun oplossingen voor voedselverspilling, gefocust op houdbaarheidsdata.

Kosten

Voor een klas van maximaal 15 leerlingen bedragen de kosten €420. De kosten van een extra leerling zijn €17,50 per persoon.

Interesse?

Heb je vragen over deze Junior Consultancy Training of wil je met jouw klas meedoen? Laat het ons weten via het contactformulier op deze website.

Deze Junior Consultancy Training wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van Keep-it houdbaarheidsindicatie.

Keep-it houdbaarheidsindicatie