De toekomst van de landbouw

De Earth Overshoot Day valt steeds eerder in het jaar, op deze dag hebben wij als mensen meer grondstoffen gebruikt dan de aarde in een jaar kan opbrengen zonder negatieve gevolgen. Het voedselsysteem is een sector die bijna de helft van de bio-capaciteit van de aarde gebruikt. Het huidige voedselsysteem verbruikt veel grondstoffen en zorgt voor milieuvervuiling, uitstoot van broeikasgassen en achteruitgang van biodiversiteit. We vragen sinds begin jaren ’70 te veel van de aarde. Dit geldt ook voor de voedselsector; voortzetten zoals we gewend zijn kan niet langer.

Deze vraag naar grondstoffen kan de aarde niet volhouden zonder uitgeput te raken. We moeten dus zorgvuldiger omgaan met grondstoffen en het milieu. Daarnaast is de landbouw gevoelig voor klimaatverandering en dit kan veel negatieve invloed hebben op de oogst. Het voedselsysteem moet dus duurzamer.

Hoe kunnen technologische innovaties en sociaaleconomische veranderingen in de maatschappij binnen de landbouw leiden tot een verbetering van het ecologische aspect?

Leerdoel

In deze module ontwerpen de leerlingen zelf een visie op hoe de toekomst van de landbouw er volgens hun uit komt te zien. Ze houden hierbij rekening met het complexe systeem van een voedselproductieketen. In dit traject formuleren leerlingen hun eigen leerdoelstelling en werken ze met zelfreflectie. Daarom wordt de lesmodule niet aanbevolen voor eerder dan einde 5e klas. Het project wordt afgesloten met een interactieve presentatievorm.

Aanvragen lesmateriaal

Deze lesmodule is in samenwerking met Vereniging NLT tot stand gekomen en kan aangevraagd worden via hun database. Om toegang tot de database te krijgen, moet de school lid zijn van Vereniging NLT.

Verwante opleidingen