Schrijf en pitch je advies

Schrijf en pitch je advies

Om mee te doen met de finale van het Wageningen Youth Institute schrijf je op basis van je profielwerkstuk of meesterproef een advies aan wereldleiders over oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. Je schrijft dit advies individueel of in duo. Als jullie groep groter is dan twee vragen we jullie om de groep op te splitsen.

Schrijf je advies

Schrijf een advies aan wereldleiders over de vraag:

‘Hoe voeden we de wereld in 2050 op een eerlijke, duurzame en gezonde manier wanneer de wereldbevolking stijgt naar 10 miljard?’

Richtlijnen voor het advies:

 • Word document van ongeveer drie tot 4 A4 pagina’s, inclusief bibliografie (tussen 1500 - 2000 woorden)
 • Vermeld bovenin je naam/jullie namen, klas, docent en school
 • Lettertype: Times New Roman, 11
 • Naam document: Advies_onderwerp_school.docx
 • Template voor het advies

Onderstaande vragen helpen je om jouw advies vorm te geven:

 • Korte introductie: welk onderwerp heb je gekozen en waarom vind je dit onderwerp belangrijk?
 • Waar moet iets veranderen? (duurzaam, eerlijk, voldoende, gezond, veilig voedsel, etc.)?
 • Hoe kan er wat veranderen? (kennis, faciliteiten, gedragsverandering, wetgeving etc.)?
 • Wie is daarbij betrokken? (bedrijven, overheden, NGOs, consumenten, etc.)?
 • Wie moet wat doen om welke impact te bereiken? (wie, wat, waar, wanneer en hoe)?
 • Voeg tot slot een bibliografie toe

Inleveren en deadline

 • Lever het advies vóór 15 februari - 9.00 in via dit formulier.

Pitch jouw advies tijdens de finale

Pitch jouw oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk tijdens een rondetafelgesprek met leerlingen en experts op 3 maart 2021 tijdens WYI editie 2021.

Wat is een rondetafelgesprek?

 • Bij een rondetafelgesprek zitten acht leerlingen en twee of drie experts aan een tafel. Ze gaan samen in gesprek over het onderzoek dat de leerlingen hebben uitgevoerd en het advies dat ze geschreven hebben.
 • De leerlingen pitchen om de beurt hun advies in drie minuten. Aansluitend zullen de experts op de pitch reageren en zal een vooraf aangewezen leerling een vraag stellen.
 • Bij de pitch kun je geen gebruik maken van een (powerpoint) presentatie. Je mag wel materialen meenemen die je kunt laten zien tijdens de presentatie.
 • De leerlingen die hun onderzoek en advies met een groep hebben gemaakt worden verdeeld over de rondetafelgesprekken zodat iedereen de kans krijgt een advies te pitchen en er geen herhaling van onderwerpen ontstaat tijdens de gesprekken.
 • Na alle pitches is er tijd voor een gezamenlijke discussie waarbij dieper ingegaan kan worden op problemen en oplossingen.
Opzet van het rondetafelgesprek, 14.00-15.30
Activiteit Tijd
Welkom, introductie en richtlijnen 10 minuten
Pitch van drie minuten door elke leerling. Vragen door de experts. Eén vraag van een vooraf aangewezen leerling 50 minuten
Discussie over problemen en oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk 20 minuten
Wrap up 10 minuten

Criteria

Advies (80%), wordt vooraf beoordeeld door de experts

 • Analyseert de impact van het onderwerp en hoe het zich verhoudt tot voedselzekerheid
 • Verkent verschillende oplossingen en geef aanbeveling(en)
 • Legt uit hoe de oplossing (en) geïmplementeerd zouden worden en door wie
 • Is de oplossing haalbaar en duurzaam?
 • Bibliografiepagina met ten minste 5 betrouwbare bronnen en gebruik in-tekst citaten

Presentatie en discussie (20%), wordt tijdens de rondetafels beoordeeld door de experts

 • Pitch is georganiseerd en duidelijk
 • Reageert goed op vragen en stelt kritische vragen