Wereldvoedselvraagstuk

Naar verwachting zullen er in 2050 ongeveer tien miljard mensen op aarde wonen. Hoe kan deze groeiende wereldbevolking gevoed worden en kunnen we dat op een duurzame en eerlijke manier? Help jij oplossingen te bedenken met je Global Challenge essay voor het Wageningen Youth Institute of je profielwerkstuk?

Onderwerpen

Wil je aan de slag met het wereldvoedselvraagstuk in je Global Challenge essay voor het Wageningen Youth Institute of je profielwerkstuk? Dan zijn er veel onderwerpen te bedenken. Hieronder zijn vijf experts van Wageningen University aan het woord.

1. Agro Food Robotica

Robotica en drones worden steeds belangrijker in de landbouw, tuinbouw, veeteelt en natuurbeheer. Door het toepassen van Big data, kunnen we energie en grondstoffen besparen en kunnen we onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden vermijden. Ook kunnen we daarmee de voedselproductie verhogen en de kwaliteit verbeteren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

2. Toekomstbestendige landbouw

Landbouw veroorzaakt veel uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd is klimaatverandering een bedreiging voor de wereldwijde voedselproductie, terwijl door bevolkingsgroei en hogere inkomens de vraag naar voedsel stijgt. Toekomstbestendige landbouw heeft als doel om aan deze vraag te voldoen met innovatieve landbouwvormen zoals kringlooplandbouw, klimaatslimme landbouw of stadslandbouw.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer weten over circulaire landbouw?

3. Vleesvervangers

Hoe kan de eiwitconsumptie van de mens duurzamer? Onze huidige vleesconsumptie is niet duurzaam, er is namelijk veel land, water en voer nodig om dierlijke eiwitten te produceren. Het is een uitdaging om de maatschappij anders te laten eten en denken over alternatieve voor dierlijke eiwitten. Gelukkig zijn er mogelijkheden genoeg voor alternatieve eiwitten, zoals zeewier, algen, insecten of peulvruchten. Ga jij de uitdaging aan en ontwerp jij de nieuwe vleesvervanger?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

4. Voedselverspilling

Voedselverspilling gebeurt overal: bij de oogst, tijdens opslag en transport, in supermarkten en horeca, maar vooral bij de consument thuis. De gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks zo’n 41 kg goed voedsel weg, dat is maar liefst de helft van alle verspilling! Samen kunnen we voedselverspilling reduceren en voorkomen, bijvoorbeeld met nieuwe technieken en techologieën of door gedragsveranderingen bij de consument teweeg te brengen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

5. Voedselzekerheid/verdeling

Het wereldvoedselvraagstuk is een breed begrip. Doordat de wereldbevolking groeit, wordt het moeilijker om alle monden te voeden. In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting met meer dan twee miljard gegroeid zijn naar een totaal van bijna tien miljard. Er is veel voedsel beschikbaar op de wereld, maar de verdeling is niet optimaal. Er vallen veel verschillende vragen onder het wereldvoedselvraagstuk, een van de belangrijke vragen is: Hoe verdelen we het beschikbare voedsel?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer weten over het dreigende voedseltekort?