De weg van het water!

In deze lessenserie gaan leerlingen onderzoeken hoe het verloop van een rivier is, welke belangrijke rivieren er allemaal in Nederland zijn, waarom er rivieren zijn en wat de invloed van rivieren op het landschap is. Verder onderzoeken de leerlingen zelf wat een zomerdijk – en winterdijk is en waarom deze er zijn.

  • Doel: Het zelf opstellen van een onderzoeksvraag en het onderzoekend leren staat in deze lessenserie centraal.
  • Sluit aan bij kerndoelen: 1, 4, 6, 24, 26, 32, 44, 47, 49, 50
  • Geschikt voor: groep 6, 7 en 8
  • Tijdsduur: 4 dagdelen

Dit lespakket is ontwikkeld door:

Jacolien van Doorn, pabo-student van de Christelijke Hogeschool Ede

Met bijdrages van:

  • Jan-Gert Jansen, t Palet, Ede
  • Nicolette van der Linden, OBS de Nijenoord, Wageningen
  • Arie Verhoeks,  de Grondtoon, Veenendaal
  • Bart Vermeulen, Wageningen University & Research