Voorwaarden ontwerpwedstrijd

De wedstrijd is geschikt voor de groepen 5 t/m 8 van het basissonderwijs. Alleen inzendingen van deze groepen maken kans op de prijzen.

NB: Op 12-01-2021 is besloten dat de finale online plaats vindt. Daarom zijn op 12-01-2021 onderstaande voorwaarden aangepast.

1.    Een groepje moet uit minimaal 4 personen bestaan. Per klas kan maximaal één ontwerp worden ingezonden en per school twee. Heeft een klas of school meer ontwerpen, dan kiezen zijzelf de beste uit voor inzending.

2.    Voordat je het ontwerp instuurt, moet je je aanmelden via het formulier, zodat wij alle gegevens compleet hebben.

3.    De uiterste inleverdatum van het ontwerp is dinsdag 16 maart 2021 om 10:00 uur.

4.    Inzendingen kunnen alleen digitaal ingediend worden via het e-mailadres wetenschapsknooppunt@wur.nl. Bekijk hier de hoofdstukindeling. Geef in een Word-document een beschrijving van de ontwerpstappen, het plan van aanpak en het resultaat (inleiding en conclusie met foto’s en filmpjes van het ontwerp).

5.    Inzendingen die na dinsdag 16 maart 2021 10:00 uur binnen komen worden niet meegenomen in de selectie.

6.    De ontwerpgroepen met de beste en meest vernieuwende ontwerpen doen mee in de finale op woensdag 31 maart. Gezien de omstandigheden rond Corona vindt de finale online plaats.

7.    De vijf finalisten worden donderdag 18 maart 2021 per e-mail bekend gemaakt aan alle inzenders. Het bericht wordt gestuurd naar het e-mailadres dat op het inschrijfformulier is opgegeven. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

8.    De jury van de ontwerpwedstrijd kiest de winnaars op basis van de volgende aspecten: orginaliteit, hoe innovatief het ontwerp is, gebruik van bronnen, werkwijze/aanpak van het ontwerp, presentatie van het ontwerp, uitvoerbaarheid van het idee en compleetheid van de inzending.

9.    De inzendingen die een prijs winnen, worden gepubliceerd op www.wur.nl/wetenschapsknooppunt. Bij ieder gepubliceerd idee zijn de naam en plaats van de school en de klas zichtbaar. De winnende scholen gaan akkoord met publicatie van het idee, klas- en naamsvermelding en vermelding van de plaats van de school in uitingen van het Wetenschapsknooppunt. Dit gebeurt door vermelding op onze website www.wur.nl/wetenschapsknooppunt en via persberichtgeving.

10. De finale van de ontwerpwedstrijd wordt opgenomen. Wanneer je aanwezig bent bij de finale ga je akkoord dat je in beeld komt. Beeldmateriaal wordt alleen voor communicatiedoeleinden behorend bij het Wetenschapsknooppunt Wageningen University gebruikt, zoals verslaggeving van dit evenement. Alles over de WUR en de privacywetgeving vind je hier

11. De prijzen worden tijdens de finale uitgereikt aan de winnaars.

12. Het Wetenschapsknooppunt behoudt zich het recht voor, wanneer de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige, onjuiste of misleidende informatie heeft opgegeven of op enigerwijze de wetgeving heeft overtreden, de deelnemer uit te sluiten, op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen.

13. Het team Wetenschapsknooppunt behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de wedstrijd stop te zetten of te wijzigen.

14. Deelname aan de wedstrijd houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in het reglement wordt niet in overweging genomen.