Voorwaarden ontwerpwedstrijd

De wedstrijd is geschikt voor de groepen 5 t/m 8 van het basissonderwijs. Alleen inzendingen van deze groepen maken kans op de prijzen.

1.    Een ontwerpgroepje bestaat uit minimaal 4 leerlingen tot maximaal 6 leerlingen. Per klas kan maximaal één ontwerp worden ingezonden en per school twee. Heeft een klas of school meer ontwerpen, dan kiezen zijzelf de beste uit voor inzending.

2.    Voordat je het ontwerp instuurt, moet je je aanmelden via de button op de website, zodat wij alle gegevens compleet hebben.

3.    De uiterste inleverdatum van het ontwerp is maandag 20 maart 2023 om 13:00 uur.

4.    Je kunt inzendingen alleen digitaal indienen via het e-mailadres wetenschapsknooppunt@wur.nl. Bekijk hier de hoofdstukindeling. Geef in een Word-document een beschrijving van de ontwerpstappen, het plan van aanpak en het resultaat (inleiding en conclusie met foto’s en filmpjes van het ontwerp). Je kunt ook de webapp Toolapp.nl gebruiken.

5.    Inzendingen die op maandag 20 maart 2023 na 13:00 uur binnen komen worden niet meegenomen in de selectie.

6.    Vijf ontwerpgroepen met de beste en meest vernieuwende ontwerpen worden uitgenodigd voor de finale op de Campus van Wageningen University. Daar presenteren en verdedigen zij hun ontwerp tegenover een jury van deskundigen.

7.    De finale is op woensdagmiddag 5 april 2023. De presentatie van het ontwerp wordt bij de finale gepresenteerd door de ontwerpgroep (4 tot 6 kinderen). Tevens komt de begeleider/leerkracht aan het woord. Klasgenoten (in de leeftijd 8 t/m 12) en ouders zijn welkom bij de finale, zij kunnen zich hiervoor aanmelden t.z.t.

8.    De vijf finalisten worden in de week voorafgaande aan de finale per e-mail bekend gemaakt aan alle inzenders. Het bericht wordt gestuurd naar het e-mailadres dat op het inschrijfformulier is opgegeven. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

9.    Wanneer je hebt deelgenomen aan de ontwerpwedstrijd, maar geen finalist bent, ben je welkom op woensdag 5 april 2023 bij de finale. Je maakt dan onderdeel uit van de publieksjury. Ook dan geldt dat je met maximaal 6 kinderen en 1 begeleider per inzending mag komen. Zet 5 april 2023 dus altijd vast in de agenda als je als ontwerpgroep meedoet en sowieso aanwezig wil zijn.

10.    De jury van de ontwerpwedstrijd kiest de winnaars op basis van de volgende aspecten: orginaliteit, hoe innovatief het ontwerp is, gebruik van bronnen, werkwijze/aanpak van het ontwerp, presentatie van het ontwerp, uitvoerbaarheid van het idee en compleetheid van de inzending. Vandaar dat een zo volledig mogelijk beschreven ontwerp slim is (zie document hoofdstukindeling).

11.   De inzendingen die een prijs winnen, worden gepubliceerd op https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wetenschapsknooppunt/Ons-aanbod/Ontwerpwedstrijd.htm. Bij ieder gepubliceerd idee zijn de naam en plaats van de school en de klas zichtbaar. De winnende scholen gaan akkoord met publicatie van het idee, klas- en naamsvermelding en vermelding van de plaats van de school in uitingen van het Wetenschapsknooppunt. Dit gebeurt door vermelding op onze website en via persberichtgeving.

12. De finale van de ontwerpwedstrijd kan worden opgenomen en uitgezonden via WURtv. Er zullen foto's gemaakt worden. Wanneer je aanwezig bent bij de finale ga je akkoord dat je in beeld komt. Beeldmateriaal wordt alleen voor communicatiedoeleinden behorend bij het Wetenschapsknooppunt Wageningen University gebruikt, zoals verslaggeving van dit evenement. Alles over de WUR en de privacywetgeving vind je hier

13. De prijzen worden tijdens de finale uitgereikt aan de winnaars. Op de website staat vermeld wat de prijzen zijn.

14. Het Wetenschapsknooppunt behoudt zich het recht voor, wanneer de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige, onjuiste of misleidende informatie heeft opgegeven of op enigerwijze de regels heeft overtreden, de deelnemer uit te sluiten, op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen.

15. Het team Wetenschapsknooppunt behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de wedstrijd stop te zetten of te wijzigen.

16. Deelname aan de wedstrijd houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in het reglement wordt niet in overweging genomen.

De finale vindt op Wageningen Campus plaats. Het gebouw en de zaal worden t.z.t. aan de finalisten gecommuniceerd.