CO2 en klimaat

Het klimaat om ons heen verandert. Waar komt dat door? Wat is de invloed van mensen en wat kan je zelf doen om klimaatverandering tegen te gaan? In deze les leer je over het broeikaseffect, waar dat door versterkt wordt en wat de gevolgen zijn.

We gaan zelf CO2 meten in en rond de school, een klimaatplan maken en een klimaatquiz spelen!

Wetenschapper