Mysterieus leven in de diepzee

Ook al is het op de bodem van de diepzeeën donker en koud en is er weinig voedsel, toch leven er nog een hoop vissen en andere organisme. Deze plaatsen liggen vooral langs breuklijnen in de aardkorst, waar magma naar buiten komt uit het binnenste van de aarde: de onderzeese vulkanen.

In deze les leren de leerlingen dat zelfs diep in de zee leven mogelijk is. De vissen en organismen werken namelijk samen met talrijke soorten bacteriën die weer leven van de stoffen die uit de vulkanen in het zeewater komen.

Wetenschapper