Nieuws

Groep Proefdier Dierenartsen uit de startblokken

article_published_on_label
29 juni 2022

Dierenartsen actief in de begeleiding van proefdieren hebben zich verenigd in een netwerk: Groep Proefdier Dierenartsen (GPD). Doel van dit netwerk is op regelmatige basis ervaringen uit te wisselen. In een bijeenkomst bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad werd daarvoor een eerste aanzet gegeven.

WBVR-dierenarts Fuus Thate is een van de mede-initiatiefnemers van het GPD-netwerk. “Werken met proefdieren is anders dan actief zijn in de veehouderij of voor gezelschapsdieren. Binnen ons werkveld bestaat behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring, vandaar dat we het initiatief voor dit netwerk hebben genomen”, legt ze uit.

Hetty Schreurs gaf de aanwezige dierenartsen een toelichting op de werkzaamheden van het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research.
Hetty Schreurs gaf de aanwezige dierenartsen een toelichting op de werkzaamheden van het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research.

Missie

De groep heeft voor zichzelf een missie verwoord: ‘De missie van GPD is om alle dierenartsen die werkzaam zijn in het proefdierveld te verenigen en hen een platform te bieden voor onderlinge discussie teneinde verdieping en verbreding in het vakgebied te bereiken.’ Verder zet de groep in op het verbeteren van de zichtbaarheid van deze specifieke groep dierenarts-professionals. “We streven bovendien naar duidelijke zichtbaarheid voor de dierenarts-collega’s en goede contacten met de andere professionals in het proefdier- en veterinaire werkveld”, vertelt Thate. Ook het bieden van scholing in het kader van ‘een leven lang leren’ en verdere verdieping van het vakgebied behoren tot de speerpunten.

Bijeenkomst

In totaal waren 25 dierenartsen aanwezig bij de eerste bijeenkomst van GPD. Namens WBVR gaf Hetty Schreurs een toelichting op de werkzaamheden van het onderzoeksinstituut. Daarna werd in drie groepen gediscussieerd over verschillende onderwerpen, zoals training (van dierenartsen zelf en van het personeel op de onderzoekslocaties) en het spanningsveld tussen de Wet op de Dierproeven en de Wet Dieren. Thate legt uit: “Bij proefdieren moeten we altijd rekening houden met de reden waarom proefdieren bij ons zitten. Voorschriften vanuit beide wetten blijken in ons werk niet altijd eenduidig, zo bleek tijdens de discussies.”

Tijdens de discussie gingen de dierenartsen onder andere in op het spanningsveld tussen de Wet Dieren en de Wet op de Dierproeven.
Tijdens de discussie gingen de dierenartsen onder andere in op het spanningsveld tussen de Wet Dieren en de Wet op de Dierproeven.

Volgende stap

De ontmoeting in Lelystad krijgt waarschijnlijk nog dit jaar een vervolg. Doelstelling van de GPD is elkaar minimaal twee keer per jaar (live) te ontmoeten. Ook buigt de groep zich over het ontwikkelen en beoordelen van de Code of Practices als het gaat om veterinaire onderwerpen. “Zo’n Code of Practice maak je als beroepsgroep. Daarin beschrijf je hoe je werkt, en leg je ook vast hoe je omgaat met afwijkingen in procedures. Dierenartsen hebben zo’n code, waarin onder andere is vastgelegd dat dierenartsen de morele verplichting hebben om voor dieren te zorgen. Het Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid heeft een aantal Code of Practices. Deze zijn opgesteld door experts in het proefdierveld. De inbreng van onze groep is gevraagd bij het actueel houden ervan. Hoe we die rol precies gaan invullen, daarop beraden we ons nog”, besluit Thate.